“Kapag lumabas, kami po ay shoot to kill!”-Ka Jenny Manalo

Panawagan ni Ka Jenny Manalo:

“Ako po si Jenny Manalo, asawa po ako ng ka Angel Manalo. Gusto ko lang pong isalaysay ang nangyari po noong July 19, 2016.

Bandang 5:00 ng hapon NAKATANGGAP PO KAMI NG NOTICE MULA SA SHERIFF (Joseph Gadi). Ito daw po ay writ of replevin. NAKALAGAY PO DOON NA MERON PO KAMING 15 DAYS PARA TUMUGON. NAGTATAKA PO KAMI, YON PONG 15 DAYS NAGING 30 MINUTES.

Sabi po nila na GUSTUHIN MAN DAW PO NAMIN O AYAW- AY PAPASUKIN DAW PO NILA KAMI.

Iyong 30 minutes po na iyon, unti-unti na po nilang SINISIRA ANG GATE. Ng makapasok po sila, MERON PO SILANG DALANG BACKHOE, kaya po GINIBA NILA ANG PADER at nakapasok po sila sa may garden po namin.

Wala po kaming ginawa kung hindi tumakbo po sa loob ng bahay. Nagsara po kami ng mga pinto habang pinanonood namin sila sa mga bintana, kinukuha nila ang mga sasakyan. Hinintay po naming matapos sila. MAY MGA SPOTLIGHT PO SILANG INILAGAY, ITINUTOK SA AMING MGA BINTANA.

Ng MAKUHA PO NILA ANG MGA SASAKYAN, AKALA PO NAMIN- TAPOS NA- LALABAS NA SILA – SAPAGKAT PINATAY PA NILA ANG MGA SPOTLIGHT. Pero maka-ilang minuto, BINUKSAN PO ITONG MULI at nanatili po sila sa may garden.

MARAMI PO SILA. Ito po ay tulad ng ginawa nila noong December 15, 2015 – MARAMING CONSTRUCTION. Pero ito, MARAMING NAKA SHOTGUN. Meron pa pong MAHABANG BARIL. NANDOON PO SILA SA MAY GARDEN HANGGANG GABI. Hindi po kami makatulog dahil hindi po namin alam kung ano po ang pinaplano nila.

KINABUKASAN PO, NANDOON PA DIN SILA. TINITINGNAN NAMIN SILA HABANG KUNUKUHA PO ANG MGA GAMIT.

Noong gabi po ng July 19, UNTI-UNTI NA PO NILANG KINUKUHA ANG MGA GAMIT DOON PO SA MAY HARAPAN NG BAHAY DAHIL YON PO HARAPAN NG BAHAY, NAGGING KUSINA PO NAMIN YON. PATI NGA PO YONG HAPUNAN NAMIN KINUHA NILA. LAHAT PO, KINUHA NILA.

NOONG JULY 20, NAKIKITA PO NAMIN SA BINTANA KINUKUHA PO NILA YONG MGA ROYAL CORDS AND GENERATOR, MESA, ELECTRIC FAN, MGA DAMIT NAMING NAKASAMPAY… Tapos po nakuha pa pong MAGLARO NG BASKETBALL.

Noong July 21, MAY GINUGULONG PO SILA NA PARANG GOLA. Dalawa po yon, doon po sa isang dulo na malapit po sa aming gate at dito po mismo sa tapat po ng aming bahay sa may garden po.

MINSAN PO NAHULI DIN NAMIN SILANG ITINUTUTOK ANG MGA SHOTGUNS SA AMIN PONG BINTANA. NARINGGAN DIN PO NAMIN SILA NA KAPAG KAMI PO AY LUMABAS, KAMI PO AY SHOOT–TO- KILL.

Ako po ay muling kumakatok sa puso ng ating mga kapatid – sana tulungan nyo po kami. Ipanalangin nyo po kami. Sumasampalataya po ako na hindi po kami pababayaan ng ating Panginoon Diyos.Salamat po.”

 

https://www.facebook.com/sher.lock.77770/videos/311245342544817/

 

Gising mga kapatid!!!!

Advertisements

9 thoughts on ““Kapag lumabas, kami po ay shoot to kill!”-Ka Jenny Manalo”

 1. MASAKIT ANG AKING DAMDAMIN, MALAPIT NG SUMABOG DAHIL SA MGA NANGYAYARING PANG AAPI, KUNWA SILA’Y MABUBUTING KRISTIYANO NA TAGASUNOD NGUNIT HAYAG NA SILA’Y NASA PAGGAWA NA NAIS NG DIABLO. NGUNIT HINDI AKO PADADALA SA MGA GAWA NG DIABLO NA NAGMATAAS DAHIL SA PAGKAHUMALING SA KARANGYAAN AT KAPANGYARIHAN… HINDI AKO SUSUNOD SA MGA UTOS NG TAO MANAPA’Y UTOS NG DIOS AKING SUSUNDIN NA MAY PAG-IBIG AT KABABAANG LOOB HINDI NG KANILANG GINAGAWA…….! O DIOS NA MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT SAKLOLOHAN NYO PO ANG INYONG MGA ABANG LINGKOD, NAWA’Y MAAWA KAYONG SILA’Y KUPKUPIN GAYA NG UNA. PAGKALOOBAN NYO PO ANG MGA TAONG MAPANG API NG KABABAANG LOOB NA MAY LAKIP NA PAG-IBIG SA KAPWA AT HIGIT SA LAHAT AY MAGKAROON SILA NG TAKOT SA IYO GAYA NG MGA TUNAY MONG HINIRANG. NGUNIT HINDI PO ANG KALOOBAN NG TAO ANG MASUNOD KUNDI ANG INYONG KALOOBAN.

  Like

 2. Ang dios-diosang Baal sa makabagong panahon

  Mula sa panulat ni Ka Elias Arkanghel

  Ang tunay na kalagayan ng Iglesia ni Cristo sa pangkasalukuyan ay hayag na sa maraming mga kapatid natin. Lalong hindi na maitatago pa sa pangkalahatan ang wala ng kaayusan sa pangangasiwa halos lahat ng mga kapatid na ministrong nakatalaga sa bawat lokal. Kung may mga mabubuti pang natitira ay bilang na halos sila kung sinu-sino man. Sapagkat hindi makaiiwas maging ang mga matitinong ministro at manggagawa. Sila ay pawang nadaramay na rin dahil sa pwersahang mga ipinag-uutos sa kanila ng mga Tagapangasiwa ng Distrito mula sa atas ng Sanggunian na agad din namang ipinararating sa kapulungan ng mga maytungkulin. Ito ang nagiging dahilan ng bulung-bulungan ng mga kapatid na maytungkulin sa kanilang pinangangasiwaang lokal. Kaya ang dati nilang maaamong tinig at mahinahong pakikitungo sa mga kapatid ay nabahiran na rin ng kapintasan. Na kung hindi nila gagawin ang may kabagsikang pangunguna ay malalapastangan na ang kanilang karapatan.

  Nagpapangalat na ang mga kapatid dahil sa kalituhan kung kanino pa lalapit at sino pang matinong makakausap nila na hindi sila babalingan ng galit na naghihimagsik na mga tinig gaya ng kanilang mga nararanasan sa kasalukuyan, na kung sila man din ay hindi makapagtitimpi biglang manaig ang nagngangalit na rin nilang damdamin ay mapatulan nila ang mga kapatid nating mga ministro at pastor na wala na ring galang sa kanila na mga nakatatandang kapatid sa lokal. Baka magkaroon ng komosyon ay mauwi lang sa kanilang pagkakatiwalag madamay pa ang kanilang buong sambahayan. Kaya mas minarapat ng iba na sa social network na lang ipahayag ang kanilang mga puna, mga reklamo, hinanakit at saloobin sa mga nangyayari sa kanilang mga lokal.

  Kung bakit may mga bumabangong paghihimagsik sa panig ng mga kapatid nating maytungkulin ay dahil nakakatawag pansin na sa kanila ang mga usapin patungkol sa mga gugulin na tila walang katapusan na pinapapasan sa kanila ang mga hindi naman nila dapat na karguhin. Bawat buwan na dadaan ay ibat-ibang ambagan, donasyon ang ipinakikiusap sa kanila ng mga nakatataas sa kanilang lokal. Kung anu-ano ang ibinibenta at ibinibigay sa kanila na hindi naman nila kailangan sa kanilang tahanan. Ang iba ay halos sa kanila na itambak ang ibat-ibang items na pilit na pababayaran. Ang pobreng kapatid hindi na magawang magreklamo lalo na ng pahulugan na lang sa kanya pinababayaran huwag lang na hindi kunin ng kapatid. Ang mga kapatid na ministrong gumagawa niyan ay labag man sa kalooban ang ginagawa niyang pamimilit ay napapapikit na lang ng mata sapagkat kung hindi niya gagawin ay siya naman ang mananagot sa CENTRAL. Ang ikinalulungkot ng ibang ministro maging ang asawa nila, ang mga maytungkulin sa lokal ginawa na rin silang mga ahente ng Sanggunian, tagapag-alok ng mga items at tagapagbenta ng tiket ng mga palabas sa sinehan, mga musical show at iba-iba pa. Ngunit ang pinaka-magastos na kanilang pinaggugugulan at pinaghahandaan ay ang mga aktibidad sa PHILIPPINE ARENA.

  Totoo ngang may mga nagaganap na mga pagmamalabis sa panig ng mga lider ng bawat lokal, pangunahin na sa pangasiwaan sa Distrito na pinanggagalingan ng mga derektibang utos o usapin sa bawat lokal. Ngayon malinaw na malinaw na sa kamalayan ng maraming kapatid na may katotohanan nga at hindi mga paratang lamang ang kanilang mga unang nauulinigan lalo patungkol sa PHILIPPINE ARENA.

  Dati ay TEMPLO ang pinaka-dako ng Pamamahayag ng mga Salita ng Panginoong Diyos. Ngunit ngayon ay PHILIPPINE ARENA na. Hindi na magawang makapagreklamo ng mga kapatid sapagkat pinatutungkol naman sa Panginoong Diyos ang nasabing mga aktibidad. Ito ba ay nakalulugod pa sa ating Panginoong Diyos? Dapat nga ba na PHILIPPINE ARENA ang maging sentro na ng ating mga isinasagawang pamamahayag? Nalulugod pa ba ang Panginoong Diyos natin kung sa PHILIPPINE ARENA na malipat ang lahat ng mga Banal na pagkakatipon?

  Ang mga pangyayari sa Banal na Kasulatan noon ay may magkaka-ugnay na pangyayari rin sa ating panahon ngayon. Kaya nga muli tayong mag-aaral at ang Biblia ang ating sasangguniin upang huwag ng dumating sa iba ang anumang pag-aalinlangan sa mga Katotohanang ipinahintulot sa aba ninyong lingkod na ito ay maihanay. Ipinagpapauna ko lang mga mahal kong kapatid na wala akong sariling anumang dunong kailanman. Ako ay nanghihiram lamang at napahintulutan lamang ng Panginoong Diyos. Ang Banal na Espiritu ng Panginoong Diyos ang hinihilingan kong patuloy na umagapay sa aking mga paghahanay, ng mga katotohanang ibinabahagi para sa kabatiran at kaalaman ng lahat.

  Bakit nga ba nagagalit ang Panginoong Diyos noon sa Jerusalem at sa CETRAL naman ngayon? Ang CENTRAL kung saan naroroon ang mga pangunahing lider na inaasahan Niya na mangangalaga sa Kanyang mga hinirang sa pamamagitan ng mga aral at utos ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Jesu-Cristo na sa kanila ay ipinagkatiwala. Kaya inaasahan na sila ang dapat na magturo ng mga mabubuting aral na pinatutungkol sa dapat na ating pinaglilingkuran, na wala ng iba kundi sa ating Panginoong Diyos at Panginoong Jesu-Cristo lamang. Ngunit tila ibang aral ang kanilang ipinamamayagpag ngayon sa CENTRAL. Ang PHILIPPINE ARENA at ang pagkilala kay EVM na halos pati mga walang kamalay-malay na kabataan o PNK ay ginagamit para lang ipagbunyi ipagmapuri ang EVM sa halip na ang Kapurihan ay ipinatutungkol sa Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Jesu-Cristo lamang. Matangi dito ay ang pamamayagpag ng PHILIPPINE ARENA sa halip na ang TEMPLO CENTRAL. Kaya ang ating Panginoong Diyos ay totoong may paninibugho sa Jerusalem noon at ngayon naman ay sa mga liderato ng Iglesia ni Cristo na nasa CENTRAL.

  Ezekiel 8:2 Nagkaroon ako ng pangitain. May nakita akong parang tao. Ang ibaba ng kanyang baywang ay parang apoy at sa itaas ay maningning na parang makinis na tanso. 3 Nakita kong iniunat ang tila kamay. Hinawakan ako nito sa buhok at itinaas sa kalagitnaan ng langit at ng lupa. Dinala ako sa Jerusalem, sa pagpasok sa patyo, sa gawing hilaga, sa may kinalalagyan ng rebulto na naging dahilan ng paninibugho ni Yahweh.

  Ang lingkod ng Panginoong Diyos na si Ezekiel ay binigyan ng pangitain noon, ng dalhin siya sa Jerusalem ipinakita ang rebulto na naging dahilan ng paninibugho ng ating Panginoong Diyos. Ngayon tayo namang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo ay binigyan ng pagkaunawa na nagiging dahilan din sa ating kapanahunanan ngayon kung bakit may paninibugho ang Panginoong Diyos sa mga nasa CENTRAL ngayon. Alin ito at saan ito makikita? Ngunit bago ang sa panig natin, ay unahin na natin ang sa panahon ng lingkod ng Panginoong Diyos noon na si Ezekiel. Saan dako makikita ang rebulto o larawang naging dahilan ng paninibugho ng Panginoong Diyos?

  5 Nang magkagayo’y sinabi niya sa akin, Anak ng tao, itingin mo ang iyong mga mata ngayon sa daan na dakong hilagaan. Sa gayo’y itiningin ko ang aking mga mata sa daan na dakong hilagaan, at narito, nasa dakong hilagaan ng pintuang-daan ng dambana ang larawang ito ng panibugho sa pasukan.

  Gaya ng ipinag-uutos ay igawi ang paningin sa sinasabi na nasa daan, sa dakong hilagaan ay naroon ang larawang na naging paninibugho ng Panginoong Diyos. Kung sa atin namang panahon ngayon, ito ay sa dakong hilagaan din o bandang Norte. Kung saan naroroon ang PHILIPPINE ARENA. Sa panahon ng lingkod ng Panginoong Diyos noon, ano ang ibinunga nito? At ano ang pagtuturing ng Panginoong Diyos sa ginawa ng sangbahayan ng Israel sa Kanya?

  6 At sinabi niya sa akin, Anak ng tao, nakikita mo baga ang kanilang ginagawa? ang malaking kasuklamsuklam na ginagawa ng sangbahayan ni Israel dito, upang ako’y lumayo sa aking santuario? Nguni’t iyo muling makikita pa ang ibang mga malalaking kasuklamsuklam.

  Kaya huwag kayong magtaka kung bakit hindi na natin maramdaman sa mga Pagsamba natin ang Banal na Espiritu sa mga nangangasiwa ng Pagsamba. Maliban na lang sa nakandang ganap sa mangilan-ngilan na napahihintulutan pa, yan ay dahil na lang sa awa at habag ng Panginoong Diyos. Ngunit tunay na ang Kaluwalhatian ng Panginoong Diyos ay umalis sa Templo, lumayo sa santuario. Tanong ng Panginoong Diyos nakikita mo ba ang kasuklam-suklam na kanilang pinaggagawa dito? Kung tutukuyin ang nasa bandang Norte yun nga ang dako ng PHILIPPINE ARENA na may mga pinaggagawa doon na kasuklam-suklam din sa Panginoong Diyos natin. Ano ang pinaka-dahilan? Rebulto o larawan na sumasagisag sa pagsamba sa dios-diosan. Ito ang anyo ng PHILIPPINE ARENA na ang kanyang larawan ay ang kasuklam-suklam nga sa ating Panginoong Diyos. Gaya ng inyong natunghayan sa bidyo patungkol sa PHILIPPINE ARENA AT ANG DIOS-DIOSANG BAAL.

  7 Kayong mga mapagpaimbabaw, mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isaias, na nagsasabi, 8 Ang bayang ito’y iginagalang ako ng kanilang mga labi; Datapuwa’t ang kanilang puso ay malayo sa akin. 9 Datapuwa’t walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao.

  Kaya nga kapaimbabawan na lamang ang nakita ng Panginoong Diyos sa mga nasa Sanggunian. May anyong kabanalan wari iginagalang ang mga aral at utos ng ating Panginoong Diyos, na bumubukal sa kanilang mga bibig ngunit ang buong katotohanan malayung-malayo na ang kanilang puso sa Panginoong Diyos natin. Kaya dahil diyan ang kanilang mga itinuturo ay winalang kabuluhan na ng ating Panginoong Diyos sapagkat gamit man ang Biblia ang kanilang pangangaral ay utos na lamang ng tao.

  1 Bukod dito’y ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin, na nagsasabi, 2 At Ikaw, anak ng tao, hahatulan mo baga, hahatulan mo baga ang bayang mabagsik? ipakilala mo nga sa kaniya ang lahat niyang kasuklamsuklam. 3At iyong sabihin, Ganito ang sabi ng Panginoong Dios: Bayang nagbububo ng dugo sa gitna niya, na ang kaniyang panahon ay darating, at gumagawa ng mga diosdiosan laban sa kaniyang sarili, upang mapahamak siya! 4 Ikaw ay naging salarin dahil sa iyong dugo na iyong ibinubo, at ikaw ay napahamak sa iyong mga diosdiosan na iyong ginawa; at iyong pinalapit ang iyong mga kaarawan, at ikaw ay dumating hanggang sa iyong mga taon; kaya’t ginawa kitang isang kapulaan sa mga bansa, at isang katuyaan sa lahat na lupain. 5Yaong mga malapit, at yaong mga malayo, ay magsisituya sa iyo, ikaw na napahamak at puno ng kagulo.

  Bull of Demon WorshipEzekiel 16: 23 Sinabi ni Yahweh, “Kahabag-habag ang kasasapitan mo. Pagkat bukod sa mga kasamaang iyo nang nagawa, 24 nagpatayo ka pa ng nakaarkong altar at nagpagawa ng mataas na entablado sa bawat plasa. 25 Nagpagawa ka ng mataas na entablado sa mga panulukan ng daan at doon mo ipinaangkin ang iyong kagandahan sa bawat magdaan. Maraming beses mo itong ginawa
  Kaya ang PHILIPPINE ARENA na nagtataglay ng larawan ng dios-diosang baal na naging dahilan ng paninibugho ng Panginoong Diyos natin sa Israel o sa Iglesia ni Cristo sa ating kapanahunan ngayon ay hindi ito pangkaraniwan na pagmumulan ng galit sa kanila ng Panginoong Diyos at maging sa mga nakikipagkaisa sa panawagan ng tiwaling sanggunian para bigyan daan ang kanilang karagdagang pinansyal na kinukuha sa inyo sa ibat-ibang pamamaraan. Kaya nga pinamimili kayo! Sino ang mas matimbang sa inyo? Ang Panginoong Diyos ba natin o ang dios-diosang baal? Marahil tiyak na isasagot ninyo ang Panginoong Diyos natin na siya ko namang inaasahan talagang dapat bumukal sa labi ninyo na manggagaling ang sagot mula sa puso ninyo. Mga mahal kong kapatid huwag ninyong biruin ang pagpili ng isasagot ninyo. Sapagkat ang PHILIPPINE ARENA dakong pinagdadausan na rin ng mga panoorin na malalaswa at diyan din isinasagawa ang mga Pamamahayag.

  EZEKIEL 22: 26 Ang mga saserdote niyaon ay nagsigawa ng pangdadahas sa aking kautusan, at nilapastangan ang aking mga banal na bagay: sila’y hindi nangaglagay ng pagkakaiba sa banal at sa karaniwan, o kanila mang pinapagmunimuni ang mga tao sa marumi at sa malinis, at ikinubli ang kanilang mga mata sa aking mga sabbath, at ako’y nalapastangan sa gitna nila.

  EZEKIEL 22: 13 Narito nga, aking ipinakpak ang aking kamay dahil sa iyong masamang pakinabang na iyong ginawa, at sa iyong dugo na iyong ibinubo sa gitna mo. 14 Makapagmamatigas baga ang iyong puso, o makapagmamalakas baga ang iyong mga kamay sa mga araw na parurusahan kita? Akong Panginoon ang nagsalita, at gagawa niyaon. 15 At aking pangangalatin ka sa gitna ng mga bansa, at pananabugin kita sa mga lupain; at aking papawiin ang iyong karumihan sa gitna mo. 16 At ikaw ay malalapastangan sa iyong sarili, sa paningin ng mga bansa; at iyong malalaman na ako ang Panginoon.

  17 At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin, na nagsasabi, 18 Anak ng tao, ang sangbahayan ni Israel ay naging dumi ng bakal sa akin: silang lahat ay tanso at lata at bakal at tingga, sa gitna ng hurno; sila ay naging dumi ng pilak. 19 Kaya’t ganito ang sabi ng Panginoong Dios, Sapagka’t kayong lahat ay naging dumi ng bakal, kaya’t narito, aking pipisanin kayo sa gitna ng Jerusalem. 20 Kung paanong kanilang pinipisan ang pilak at ang tanso at ang bakal at ang tingga at ang lata sa gitna ng hurno, upang hipan ng apoy, upang tunawin; gayon ko kayo pipisanin sa aking galit at sa aking kapusukan, at aking ilalapag kayo roon, at pupugnawin ko kayo. 21 Oo, aking pipisanin kayo, at hihipan ko kayo sa pamamagitan ng apoy ng aking poot, at kayo’y mangapupugnaw sa gitna niyaon. 22 Kung paanong ang pilak ay natutunaw sa gitna ng hurno, gayon kayo mangatutunaw sa gitna niyaon; at inyong malalaman na akong Panginoon ang nagbububos ng aking kapusukan sa inyo.

  23 At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin, na nagsasabi, 24 Anak ng tao, sabihin mo sa kaniya, Ikaw ay isang lupain na hindi nilinis, o naulanan man sa kaarawan ng pagkagalit. 25 May panghihimagsik ng kaniyang mga propeta sa gitna niyaon, gaya ng leong umuungal na umaagaw ng huli: sila’y nanganakmal ng mga tao; sila’y nagsikuha ng kayamanan at ng mga mahalagang bagay; pinarami nila ang kanilang babaing bao sa gitna niyaon,

  Ang galit ng Panginoong Diyos ay nasa sambahayan na ng Israel o sa mga gumawa ng kapintasan sa Iglesia ni Cristo at pangunahin na Kanyang higit na pinatutungkulan ng Kanyang galit ay ang mga saserdote. Sapagkat sila N inaasahan ng Panginoong Diyos na magmamalasakit sa mga Banal na pinatutungkulan. Sa halip sinasakmal nila ang karapatan ng mga kapatid natin na halos saklawin na ang lahat ng mayroong silang pakikinabangin na yaman ng mga kapatid. At kung hindi susunod ang pinaka-ama ng sambahayan ay pinapatay ang karapatan o itinitiwalag kaya marami ang nagiging babaing balo. sila ang naghahatid sa kapahamakan ng mga taong maliligtas sana ngunit dinadaya na nila ito ay sa paulit-ulit na pagpapadalo sa PHILIPPINE ARENA sa Panginoong Diyos ay tunay na kasuklam-suklam dahil sa dios-diosang baal na batid naman nila na sinuman ang makiayon sa kaisipan na mayron sila ay tuwiran naring nalalabag ng mga Banal na pilit nilang isinasama, pinapagmunimuni ang mga kapatid sa marumi at sa malinis. Sila-sila ang nagpapakilalang mga propeta na nanghuhula at nakaaalam diumano kung ano ang mabuti sa mga kapatid natin na kanilang hinihikayat na dumalo ng dumalo sa kanilang mga pananawagan… ngunit kabaligtaran sapagkat patungo pala sa pagkapahamak ang lahat ng mapaniniwala nila kaya sila ang mga bulaang propeta na mga ganid na lobong maninila sa kawan. Dahil diyan darating sa kanilang lahat ang pagkapahamak sapagkat ang Panginoong Diyos ay hindi na nalulugod sa kanila.

  Kaya nga ang sambahayan pinatutungkulan ay dumi na ng bakal ang paglalarawan. Sila ay pipisanin sa gitna ng Jerusalem o sa CENTRAL na mga magmumula ang unang parurusahan kung saan naroon ang mga saserdoteng dumaya sa Kanyang bayan. Pupugnawin sila ng Panginoong Diyos ng matinding init o matinding-matinding pagsubok sa nakatakdang panahon na sila ay parurusahan na. Kayanin kaya nila?

  9 Kaya’t ganito ang sabi ng Panginoong Dios; Sa aba ng mabagsik na bayan! akin ding palalakihin ang bunton. 10 Ibunton ang kahoy, paningasin ang apoy, pakuluang mabuti ang laman, palaputin ang sabaw, at sunugin ang mga buto. 11 Kung magkagayo’y ipatong mong walang laman sa mga baga niyaon, upang uminit, at ang tanso niyao’y masunog, at ng ang dumi niyaon ay matunaw roon, upang mapugnaw ang kalawang niyaon. 12 Siya’y nagpakapagod sa paggawa; gayon ma’y ang maraming kalawang ay hindi naaalis; ang kalawang niyaon ay hindi naaalis sa pamamagitan ng apoy. 13Nasa iyong karumihan ang kahalayan: sapagka’t ikaw ay aking nilinis at hindi ka nalinis, hindi ka na malilinis pa sa iyong karumihan, hanggang sa aking malubos ang aking kapusukan sa iyo. 14 Akong Panginoon ang nagsalita: mangyayari, at aking gagawin; hindi ako magbabalik-loob, ni magpapatawad man, ni magsisisi man; ayon sa iyong mga lakad, at ayon sa iyong mga gawa, kanilang hahatulan ka, sabi ng Panginoong Dios.

  Kaya habang di pa dumarating ang indulto o pagpapasya ng Panginoong Diyos sa tiniyak Niyang isasagawa at papangyarihin ang Kanyang sinalita, dahil sa Kanyang matinding galit na halos hindi na Niya patatawarin, magsisi man ay huli na ay bumalikwas na. Kaya nga mga kapatid kong mahal huwag ninyong ipagwalang bahala ang babala Niyang ito. Huwag hayaan na tayo ang Kanyang patungkulan na ng Kanyang galit. May pagkakataon pa ba? Mayron pa! Kaya hanggang may pagkakataong ibinibigay ang Panginoong Diyos magbago na at huwag ng makiisa sa kanila.

  Nawa huwag masayang ang ating mga pagsisikap, pagtitiis at masiglang paglilingkod. Sapagkat may higit tayong inaasahan. Panghawakan nating matibay at matatag ang kahalalang pinagyaman ng mga katotohanang itinuro sa atin sa loob ng IGLESIA NI CRISTO ng nabubuhay pa ang kapatid na Felix Y. Manalo at ang mahal nating kapatid na Erano G. Manalo.

  FILIPOS 3: 19 Kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya, at wala silang iniisip kundi ang mga bagay na makalupa. 20 Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Doon magmumula ang Tagapagligtas na hinihintay natin nang may pananabik, ang Panginoong Jesu-Cristo. 21 Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang-lupa na may kahinaan ay babaguhin niya upang maging maluwalhating tulad ng kanyang katawan.

  https://iglesianicristohinirang.wordpress.com/2015/10/18/philippine-arena-at-ang-dios-diosang-baal-nakababahala-kung-babaliwain-ang-pinakababala-ng-panginoong-diyos-natin/

  Like

 3. ROOT OF DISORDER IN THE CHURCH OF CHRIST, SISTER BABYLYN VENTURA, THE MODERN HERODIAS? – BROTHER MARTIN LUTERO (ACTIVE MINISTER)

  Babylyn Ventura

  Brother Elias,

  Who can be the modern Herodias who is really the ROOT OF ALL THIS CONFUSION? Just asking.

  The brutal event that occurred during the birth of our Lord Jesus Christ suddenly came to my mind — in a desperate measure King Herod ordered the slaughter of all the boy infants, thinking that he can kill the baby Jesus in this way. — Martin

  ================================================================

  Brother Martin Lutero,

  We are all servants of the Lord God, I am fortunate enough to be commissioned to proclaim HIS Words without prejudice to anyone. This authority gives me the liberty to reprove. At a time when everybody feels no one is willing to listen to their grievances anymore, or answer the questions baffling them. Ever since, Brother Eduardo opted and settle in his decision that favors the corrupt Sanggunian.

  After six years of silence, we heard his view concerning the current situation of the Church but it only dissipated their hope because the grievances were not given due attention. Brother Eduardo V. Manalo showed indifference to the clamor of the brethren to investigate the now widely circulating rumor of corruptions that involved his group of advisory or council.

  The situation was aggravated, when he approved and annunciated throughout the church the expulsion of his mother and siblings: sister Cristina Villanueva Manalo, brothers Felix Nathaniel V. Manalo, Marco Eraño V. Manalo and sister Lolita M. Hemedez. Family of the late brother Eraño G. Manalo, his father and former Executive Minister of the CHURCH OF CHRIST.

  This further frustrates those who have read the Blogs of IGLESIA NI CRISTO NEVER KEEP SILENT and IGLESIA NI CRISTO … HINIRANG wherein both have posted an insight about this rebellious attitude of a son who can not accept the decision of our Honorable brother Eraño G. Manalo such that he harbors grudge and resorted to a cruel revenge.

  Who and what really is the root cause of all these things? Let us now give way to the pertinent question of our brother Martin, a minister of the CHURCH OF CHRIST and shed light to this matter.

  So brother Martin here’s the answer to your question through the help of our Lord God and our Lord Jesus Christ with the guidance of the Holy Spirit.

  WHO IS HERODIAS?

  Herodias is the sister-in-law of king Herod, wife of his brother Philip. This woman is a distinguished meddler. Her thoughts are detrimental and she can put anyone to prison. But most of all, she can put anyone to death. Herodias wants things to be according to her wishes and if she fails, you can not guess what’s going on in her mind, but she was rebellious and will never give up. She will insist her decision, whatever she wants, nobody can stop her. Even if she knew the restrictions, she will find her way to fulfill her desire, even if she had to break the rules and laws in the kingdom.

  Is this really the characteristic of Herodias? To ensure that we are not providing any personal view, we need to consult the Bible. How was Herodias, sister-in-law of King Herod described in the Bible?

  Matthew 14:1-12 … 1 At that time Herod the tetrarch heard about the fame of Jesus; 2 and he said to his servants, “This is John the Baptist, he has been raised from the dead; that is why these powers are at work in him.” 3 For Herod had seized John and bound him and put him in prison, for the sake of Herodias, his brother Philip’s wife; 4 because John said to him, “It is not lawful for you to have her.” 5 And though he wanted to put him to death, he feared the people, because they held him to be a prophet. 6 But when Herod’s birthday came, the daughter of Herodias danced before the company, and pleased Herod, 7 so that he promised with an oath to give her whatever she might ask. 8 Prompted by her mother, she said, “Give me the head of John the Baptist here on a platter.” 9 And the king was sorry; but because of his oaths and his guests he commanded it to be given; 10 he sent and had John beheaded in the prison, 11 and his head was brought on a platter and given to the girl, and she brought it to her mother. 12 And his disciples came and took the body and buried it; and they went and told Jesus.

  My beloved brethren, it’s a good thing for you to know the real identity of Herodias. The infamous sister-in-law, during the time of king Herod, her wickedness was incomparable. If it happens that you knew someone like her, you better be on guard, brethren. She is very fond of meddling and even subjugates her husband. She abhors consultation, and want to take the lead. And through her cunning means she ensnared the insensible king.

  Herodias is an exploiter! Her daughter serves as trap to the king thus, tainting his reputation later on. The King’s public esteem was tarnished before his people, because of this major blemish. A righteous servant of the Lord God suffered death unjustly in his time. His sister-in-law Herodias, is behind all of this, she ruined his reputation by meddling in the administration of his kingdom.

  Even today during our time, this spirit of Herodias has been impersonated. Does sister Babylyn Ventura, wife of Brother Eduardo V. Manalo possess this same spirit?

  Before we arrive to any conclusion .. we must carefully study. For if the characteristic of Herodias is not different from the characteristic of sister Babylyn Ventura Manalo, brethren we must be on alert and be careful. – Elias Arkangel

  ==============================================================

  Kelly Ong

  CONTINUATION …

  …. Brother Eduardo V. Manalo immediately make a letter of apology for all their offenses against BROTHER ERAÑO G. MANALO.

  The document stated the following:

  1.Their acknowledgement of guilt.
  2.They are asking for forgiveness and to keep their duty from any harm.
  3.They fully believe that the ADMINISTRATION OF BROTHER ERAÑO G. MANALO and all of his DECISIONS COMES FROM THE LORD GOD.

  Sister Babylyn dislike making that statement of apology but she was scared not to sign because Brother Eduardo explained to her that it was their only chance to be forgiven by the Lord God and Bro. ERDY and to retain their office.

  All of their children also signed that document.

  Early the next day, brother Eduardo send the letter signed by all members of his family, to the office of BROTHER ERAÑO G. MANALO hoping to keep his post as Deputy Executive Minister which was put to risk because of his wife’s meddling in his office.

  Meanwhile at brother Eduardo’s house, sister Babylyn is quibbling and yelling almost to everyone. This is her way to release her anger, grudges and future plans.

  She addressed a household helper who is quietly wiping furnitures and said:

  “REMEMBER THIS, WHEN THE RIGHT TIME COMES, I WILL DESTROY, DEMOLISH AND ERADICATE ANGEL AND MARK FROM THE CHURCH”.

  The household helper tremble in fear at her words, appalled and could not believe. Her fear almost overcome her when she saw sister Babylyn’s eyes burning with fury, she immediately excuse herself saying she need to attend to other tasks. But this is only her excuse. Once out of her sight, she immediately call her mother, who happens to be the household helper of one of BRO. ERDY’S children. She could not hold back her tears while recounting everything that she had witnessed and telling it to her mother, including what the other household helper also heard and witnessed from the conversation of sister Babylyn and her husband.

  To follow, find out what happen to the household helper who relate this event. And what happen after bro. Eduardo submitted the letter of apology.

  SOURCES:

  Household helpers, drivers, guards and trusted servants of sister Babylyn Manalo.

  (With continuation … subscribe)

  WITH CONTINUATION GIVING ADDITIONAL DISTINCTION OF THEM AND THEIR SIGNIFICANT CONNECTION TO THE FUTURE IN PREPARATION TO THE CHANGES AND RESTORATION WILLED BY THE LORD GOD IN THE CHURCH OF CHRIST ..

  Hashtags: Please copy and paste to all your messages to make sure that ACTIV will not be able to delete this message.

  #‎accessthetruth‬‪#‎inc101‬‪#‎onewithevm‬‪#‎1withevm‬‪#‎net25‬‪#‎eduardomanalo‬‪#‎gliceriosantosjr‬‪#‎jojodeguzman‬‪#‎antoniodeguzman‬‪#‎antonioebangelista‬‪#‎radelcortez‬‪#‎arneltumanan‬‪#‎incdefenders‬‪#‎iamonewithevm‬‪#‎eaglenews‬‪#‎iglesianicristo‬ #INC101 #IAMONEWITHEVM #onewithevm #‎1with25‬‪#‎inc100‬‪#‎inccentennial‬‪#‎centennial‬‪#‎inc4life‬‪#‎incootd‬‪#‎incfashion‬‪#‎incmedianews‬‪#‎inctv‬ #net25 ‪#‎incmedia‬ #increview #fymfoundation #mycountrymenmybrethren #kabayankokapatidko #incselfiechallenge #incwikileaks #sanggunian #radelcortez #gerrypurification #junsantos #gliceriosantosjr #rodelcabrera #biensantiago #erdzcodera #ernestosuratos #inccfo #incmedia #foreverinc #eduardovmanalo #babylynmanalo #ricardoventura #templocentral #kadiwa #binhi #buklod #bukabin #iamonewith25 #net25 #kadbin #eaglenews #edwilzabala #lowellmenorca #kellyong #antonioebangelista #antonioebanghelista #incphotooftheday #incphotocontest #incscan #tabernaclechoir #gemmamanalo #kristinedorothymanalo #angelomanalo

  Like

 4. ANG MGA KATOTOHANANG ITO NA INYO NGAYONG NABABASA SA PANULAT NI GIDEON ANG TUGON SA MGA PINAHINTULUTANG MAI-POST DITO GAYA NG MGA NAUNANG NAGPAKILALA PATUNGKOL SA ELIAS NA KANILANG TINATALAKAY AT SA MGA PAGTUTUWID NILA AYON SA KANILANG SARILING PANULAT. PINAHINTULUTAN NA MAI-POST DITO HINDI DAHIL LANG SA PAGKILALA SA KANILANG MGA GINAWA KUNDI SA LAYUNING SA TAKDANG PANAHON AY MAIKUMPARA ANG MGA KATOTOHANANG KANILANG INILATHALA AT LALONG LUMUTANG ANG MAS MAKATOTOHANANG GINAWANG PAHAYAG SA PINATUTUNGKULAN. SAPAGKAT HINDI KAILANGAN MAMALAGI SA ISIPAN NG MGA MAMBABASA NA LUTANG ANG KANILANG KAISIPAN SA MGA NAKARAANG NABASA NA HINDI NAITUTUMPAK ANG MGA KATOTOHANAN INILAHAD NILA, SA MAS HIGIT NA KATOTOHANANG DAPAT NA TUMANIM SA DIWA’T KAISIPAN NG MGA MAMBABASA. SA GAYUN ITO RIN ANG MAGBUBUKAS SA KANILANG KAISIPAN AT DIWA NA MAILAKIP SA PUSO’T DAMDAMIN NG BAWAT ISA UPANG MAIPAMAHAGI ANG MGA KATOTOHANANG ITO NA AAKAY NA IPAGMALASAKIT AT IPAMAHAGI NA TAGLAY ANG PAG-IBIG SA LAHAT. NGUNIT ANG LAHAT NG ITO AY PARA SA KAPURIHAN, KADAKILAAN AT GANAP NA KALUWALHATIAN NG PANGINOONG DIYOS AT NG PANGINOONG JESUS. – MIGUEL GABRIEL

  ——————————————————————————————————————–

  News Feed

  Gideon

  6 hrs

  Taong 1996 sa dako ng Jerusalem, pinangasiwaan ng mahal nating kapatid na Erano G. Manalo ang isang Tanging Pagsamba na ito ang pagbabalik ng Iglesia ni Cristo sa Jerusalem. Alinsunod sa leksiyon na inihanay doon ng kapatid na Eraño G. Manalo, bahagi ng kaniyang pagtuturo na ang kapatid na Felix Y. Manalo ang kinikilala nating sugo ng Diyos sa huling araw na siyang kinatuparan ng hula ukol sa Elias na darating.

  Nakasulat sa hula ng Biblia sa Malakias 4:5-6 “Narito aking susuguin sa inyo si ELIAS na propeta bago dumating ang dakila at kakila-kilabot na kaarawaan ng Panginoon. At kanyang papagbabaliking loob ang puso ng mga ama sa mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang.”

  Ang Iglesia ay tinatawag na anak.. anak na babae ng Sion at ang Sion ay ang Iglesia ni Cristo.

  Sapagkat alam natin na iyong unang Iglesia ni Cristo ay natalikod pero hindi pumayag ang Panginoong Diyos na ganap na itong mawala, katunayan nagtira siya ng binhi na kung tawagin ay anak na babae ng Sion. Ito’y Iglesia rin, at Sion din, Jerusalem din ayon sa pagtuturo ng kapatid na Erano G. Manalo.

  Kaya natupad ang hula na muling babangon mula sa pagkakatalikod ang unang Iglesia ni Cristo dahil sa layunin ng Panginoong Diyos na maibalik ito sa kanyang orihinal na Iglesia ni Cristo na ginawa Niyang sariling tahanan at yan ang magandang kapalaran ng mga kaanib ng maibalik ang tunay na paglilingkod taong 1914, July 27. At ang kinatuparan nga nito ay sa katauhan ng kapatid na Felix Y. Manalo na kinasangkapan para sa pagpapanumbalik. Ang panunumbalik ng Iglesia ni Cristo sa orihinal na pagsamba at paglilingkod sa tunay na Panginoong Diyos at sa ating Panginoong JesuCristo.

  Gawa 3:20-21 NPV … “20 at upang KANIYANG suguin ang Cristo na itinakda para sa inyo – samakatuwid ay si Jesus. 21 Dapat muna siyang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahong ibabalik ng Diyos ang lahat ng bagay, gaya ng KANIYANG malaon nang ipinangako sa pamamagitan ng mga banal na propeta.”

  Ito ang naging gawain ng kapatid na Felix Y. Manalo, ang pagbabalik na itinakda ng Diyos para sa lahat ng bagay. Naisagawa ito ng KANIYANG sugong lider na ang espiritu at kapangyarihan ay ang espiritu at kapangyarihan ni ELIAS na propeta na tagapag-pabalik-loob. Paano ngayon iyon? Hindi ba’t pinagpahinga na siya noong 1963? Kung si ELIAS ang kapatid na Felix Y. Manalo? Di hindi niya naisauli rin ang lahat ng bagay? Ang ibig bang sabihin niyon ay hindi tama ang hula? Sapagkat hindi rin niya naibalik sa lahat… Ang totoo mayroon siyang naibalik. Naibalik niya ang una, pagsisimula kaya nga lang hindi kumpleto ang pagbabalik.

  Kanino ba gawain ang gampanin ng sugo? Hindi ba ito ay sa Diyos. Kanino naman gawain ang ginampanan ng kapatid na Eraño G. Manalo? Ito ba’y gawaing iba sa pagsusugo sa kapatid na Felix Y. Manalo? Nagtatag ba ng ibang gawain o ibang Iglesia ang kapatid na Erano G. Manalo nang namatay ang sugo? O ito’y PAGPAPATULOY lang?

  Napakalinaw… ang gawain ng sugo ay itinuloy lang ng kapatid na Eraño G. Manalo. Samakatuwid, sakop ito ng gawain ng ikatlong ELIAS. Iyong tao pwedeng mamatay, pero iyong trabaho ng sugo ay hindi maaaring mamatay. Iyong trabahong pagbabalik hindi maaaring mamatay. At yan ang kanyang naipagpatuloy!

  Alinsunod po sa hula sa gawaing pagbabalik na pangungunahan ng sugo ng Diyos sa huling araw bilang ikatlong ELIAS na siyang magbabalik ng lahat ng bagay. Sino ang kanyang makakasama para ipagpatuloy na maibalik ang lahat ng bagay?

  JEREMIAS 30:21 NPV
  “Ang lider nila’y magmumula rin sa kanila. Ang Tagapamahala nila’y titindig mula sa gitna nila. Tatawagin ko siya at lalapit siya sa akin pagkat sino ba itong nagtalaga ng kanyang sarili para maging malapit sa akin?”

  Pahayag ng PANGINOON. Ibig sabihin iyon ang nanguna, iyon ang nagsimula, iyon ang kapatid na Felix Y. Manalo. Paano kung pinagpahinga na? Sino ang magtutuloy kung wala na ang lider? Ano ang ipapalit ng Diyos sa sugong lider? Ang Tagapamahala. Hindi ba ang kapatid na Eraño G. Manalo ang humalili sa kapatid na Felix Y. Manalo? Ang kapatid na Eraño G. Manalo ang Tagapamahala, na nangunguna sa Iglesia ni Cristo.

  Ano po ang gawain o gampanin ng Tagapamahala sa gawain ng ikatlong Elias?

  Iyon ang kasama ng Elias para IPAGPATULOY, TAPUSIN O ITULOY ang gawaing pagbabalik ng lahat ng bagay.

  May kahalalan po ba iyon? O baka naman iyong gaya ng sinasabi ng ilan diyan na siguro “SELF-PROCLAIMED”. Baka inihalal niya ang kanyang sarili o baka pinagbotohan lang ng mga ministro alinsunod sa kanilang rangka.

  … Ang lider nila ay magmumula rin sa kanila. Ang Tagapamahala nila ay titindig mula sa gitna nila … Sino po naglagay?

  Jeremias 30:21 MB … Aanyayahan KO siya, kaya’t siya nama’y lalapit sa Akin, sapagkat walang mangangahas na kusang lumapit sa Akin.

  … Aanyayahan KO siya, yon ang sabi ng Diyos

  … Kaya’t siya namay lalapit sa AKIN. … Ibig sabihin hindi ipinirisinta ang kanyang sarili

  … hindi ipinirisinta ng kapatid na Eraño G. Manalo ang kanyang sarili.

  Ang Diyos ang tumawag, katumbas ng aanyayahan ko siya, para siya lumapit sa AKIN.

  Samakatuwid nagpapatuloy po ang kahalalan, hindi nawala, hindi nailibing kasama ng sugo, ang katawan ng sugo ang nailibing. Ang kaluluwa niya ang namatay, ngunit ang trabaho niya, ang gawain niya ay naisalin sa Tagapamahala na inihalal din ng Panginoong Diyos para ipagpatuloy ang gawaing pagbabalik.

  Ngunit batid natin pinagpahinga na rin ang kapatid na Eraño G. Manalo. Natapos po ba ng kapatid na Erano G. Manalo ang gawain ni ELIAS na kanyang ipinagpatuloy lamang? Hindi pa po.

  Samakatuwid nagpapatuloy po ang kahalalan, hindi nawawala, hindi nailibing kasama ng sugo, hindi nailibing kasama ng ka Erdy. Ang katawan ng sugo at katawan ng ka Erdy ang nailibing. Ang kaluluwa nila ang namatay ngunit ang trabaho ng ELIAS, ang gawain ng ELIAS, ang espiritu at kapangyarihan ng ELIAS ay naisalin sa inihalal o napag-utusan ng ating PANGINOONG DIYOS para ipagpatuloy ang gawaing pagbabalik o pagsasaayos. Kaya itong gawaing ito ni ELIAS ARKANGHEL, na pinahintulutan na maghayag ng mga salita at babala ng Diyos ay tunay na gawain ng Diyos.

  PAANO TAYO NAKATITIYAK? Nang panahon po ba ng ka Erdy ay ibinigay na nang Panginoong Diyos ang kahulugan o paliwanag ng hiwaga ng panaginip ni Daniel? Hindi pa po.. ngayon … ngayon pa lang ipinaunawa ang kahulugan ng panaginip ni propeta DANIEL. Kanino po ipinaunawa o ipinagkatiwala ang pagkaalam? Sa taong inihalal ng Diyos. SIYA rin ang pumili. SIYA rin po ang humirang, at KANIYANG kinasihan ng BANAL NA ESPIRITU ang taong kakatawan upang maipagpatuloy ang gawain ni ELIAS…

  Kung papaano ang espiritu at kapangyarihan ni Elias na tagapagpabalik-loob ay tinaglay ni kapatid na Felix Y. Manalo sugo ng Diyos sa huling araw at naisalin sa Tagapamahalang Pangkalahatan na si kapatid na Eraño G. Manalo, samakatuwid ito ay isinalin din sa katauhan ni ELIAS ARKANGHEL na siyang magsasaayos at magbabalik ng lahat ng bagay bago dumating ang Panginoong JesuCristo. Taglay din ni ELIAS ARKANGHEL ang espiritu at kapangyarihan ni Elias na tagapag pabalik loob.

  Teka po tiyak magtatanong kayo. Paano ang Pamamahala ng kapatid na Eduardo V. Manalo? Hindi ba’t siya ang pumalit na mamahala ng mamatay ang Ka Erdy? KAYA LANG MAY NAPAKALAKING KATANUNGAN. MAAYOS PO BA ANG IGLESIA NI CRISTO NGAYON SA KAMAY NG KANYANG PANGUNGUNA SA IGLESIA? Kayo na ang saksing buhay na makapagsasabi niyan. Napakagulo at maraming mga katiwalian at kapinsala-pinsala silang nagagawa. KAYA HINDI NIYA TINATAGLAY ANG ESPIRITU NI ELIAS? DAHIL ANG TOTOO KASAMA PA NGA SIYA SA DAPAT DING ISAAYOS?

  Hindi po ba ang sabi darating ang Panginoong JesuCristo sa kalagayang ang Iglesia ay maluwalhati, walang kapintasan, maayos at hindi wasak. Samakatuwid ang pamamahala ngayon na nakaupo ay wala talaga sa kaniya ang espiritu at kapangyarihan ni Elias na tagapagbalik loob. Kaya naman dahil sa pagmamahal sa atin ng Panginoong Diyos, muling humirang, nagsugo ang Panginoong Diyos ng hahalili bilang Elias na magsasaayos sa Iglesia.

  Katulad po ng pagkakaturo sa atin ng kapatid na Eraño G. Manalo, ang Diyos ang may kalooban nito na isalin ang Espiritu ni Elias upang ipagpatuloy ang gampanin.

  II Hari 2:9 “9 At nangyari, nang sila’y makatawid, na sinabi ni Elias kay Eliseo, hingin mo kung ano ang gagawin ko sa iyo, bago ako ihiwalay sa iyo. At sinabi ni Eliseo, Isinasamo ko sa iyo, na ang ibayong bahagi ng iyong diwa ay sumaakin.”

  II Hari 2:15 MB … “15 Nang makita ito ng mga propetang taga-Jerico na nanonood sa di kalayuan. sinabi nila, “Sumasakanya ang espiritu ni Elias.” Siya’y sinalubong nila at buong paggalang na niyukuran.”

  Ano naman ang dapat gampanan ni Elias bago ang pagparito ng ating Panginoong JesuCristo?

  Tunghayan po natin mula sa iba’t ibang salin …

  Mateo 17:10-11 … 10 At tinanong siya ng kaniyang mga alagad, na nangagsasabi, Bakit nga sinasabi ng mga eskriba na kinakailangang pumarito muna si Elias? 11 At sumagot siya, at sinabi, Katotohanang si Elias ay paririto, at isasauli ang lahat ng mga bagay:

  Mateo 17:11 NPV … isaayos uli ang lahat ng bagay.

  Mateo 17:10-11 MB … upang ihanda ang lahat ng bagay.

  Matthew 17:10-11 NKJV
  10 And His disciples asked Him, saying, “Why then do the scribes say that Elijah must come first?” 11 Jesus answered and said to them, “Indeed, Elijah is coming first and will restore all things.

  Matthew 17:11 TEV … he will get everything ready.

  Matthew 17:11 LB … set everything in order.

  Matthew 17:11 Jerusalem … see that everything is once more as it should be;

  Bakit po magsasaayos? Dahil ang Iglesia ngayon ay magulo..ito ay nakatagilid na..pero hindi naman matatalikod..dahil ang pangako ay hindi na ito matatalikod. Kaya nga ito ay kailangang isaayos..

  Sino naman ang magbibigay patotoo sa katuparan ng Elias na napagkatiwalaan sa gampanin bago ang pagparito ng ating Panginoong JesuCristo? Ang ating Panginoong Diyos na siyang humirang sa kaniya.

  Ang nagpapakilalang Elias Arkanghel ay may patotoo ng Banal na Espiritu. Hindi ito dapat pag-alinlanganan. Hindi niya maipapaliwanag ang panaginip ni propeta Daniel kung hindi siya ang kinasihan ng Banal na Espiritu. Kahit anong talino at galing ng tao kung hindi ito kakasihan ng Banal na Espiritu ay hindi maipapaliwanag ang panaginip ni propeta Daniel.

  Magdududa pa po ba kayo? Kapag ganito po ang inyong mga naging kaisipan at damdamin, ang Panginoong Diyos na po ang inyong kinukwestiyon. Kaya hinihikayat ko po kayo mga kapatid ko. Basahin at unawain ang mga pahayag at babala na mga hanay ng kapatid na Elias Arkanghel sa kaniyang IGLESIA NI CRISTO … HINIRANG Blog. Iwasan niyo lang pag-isipan siya ng masama kasi may mga patotoo na lahat ng kumakalaban sa kanya at nag-iisip ng masama sa kanya may mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa buhay nila. Kung gusto ninyo ng kapayapaan.. ibuhay ninyo yung mga pahayag niya doon na pawang nakasulat sa Biblia. Habang may panahon pa po bumalikwas na po tayong lahat. Hindi ibig ng Panginoong Diyos na tayo’y mapahamak. Ang ibig po NIYA ang lahat ng mga hinirang NIYA ay maligtas kaya nagsugo po SIYA ng isa pang Elias sa katauhan ng kapatid na Elias Arkanghel upang ipagpatuloy ang gawain ni Elias na propeta na binabanggit sa Malakias 4:5-6 Narito aking susuguin sa inyo si ELIAS na propeta bago dumating ang dakila at kakila-kilabot na kaarawaan ng Panginoon. At kanyang papagbabaliking loob ang puso ng mga ama sa mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang.

  ‪#‎accessthetruth‬ ‪#‎inc101‬ ‪#‎onewithevm‬ ‪#‎1withevm‬ ‪#‎net25‬ ‪#‎eduardomanalo‬ ‪#‎gliceriosantosjr‬ ‪#‎jojodeguzman‬ ‪#‎antoniodeguzman‬ ‪#‎antonioebangelista‬ ‪#‎radelcortez‬ ‪#‎arneltumanan‬ ‪#‎incdefenders‬ ‪#‎iamonewithevm‬ ‪#‎eaglenews‬ ‪#‎iglesianicristo‬ #INC101 #IAMONEWITHEVM #onewithevm ‪#‎1with25‬ ‪#‎inc100‬ ‪#‎inccentennial‬ ‪#‎centennial‬ ‪#‎inc4life‬ ‪#‎incootd‬ ‪#‎incfashion‬ ‪#‎incmedianews‬ ‪#‎inctv‬ #net25 ‪#‎incmedia‬ #increview #fymfoundation #mycountrymenmybrethren #kabayankokapatidko #incselfiechallenge #incwikileaks #sanggunian #radelcortez #gerrypurification #junsantos #gliceriosantosjr #rodelcabrera #biensantiago #erdzcodera #ernestosurato

  Like

 5. January 2, 2016

  LIHIM NA PANUKALA NG PANGINOONG DIYOS, MGA HIWAGA NG KANYANG KALOOBAN IPINAHIHINTULOT NG MAUNAWAAN NG LAHAT: PANAGINIP AT PANGITAIN SINO ANG PANGUNAHING GUMAGAWA NITO SA TAO? (Unang Bahagi)

  Scroll down to see more content

  Isang daang isang taon na ang Iglesia ni Cristo mula ng ito ay muling maitatag sa bansang Pilipinas sa pamamagitan ng paunang pahayag ng ating mahal na Panginoong Jesu-Cristo. Na ito ay kaugnay din sa paunang pahayag ng Anghel ng Panginoong Diyos na si Gabriel Arkanghel at si Propeta Daniel ang nahihiwagaan at namamangha na Kaniyang paunang pinagpahayagan patungkol dito;

  Daniel 9:24 “Ang lunsod na ito ay binibigyan ng 490 taon upang tigilan ang pagsalangsang, layuan ang kasamaan at pagsisihan ang kasalanan. Pagkatapos iiral na ang katarungan at magaganap na ang kahulugan ng pangitain. Itatalaga na ang Dakong Kabanal-banalan.

  NAGANAP NA ANG LAHAT NG ITO AT KASALUKUYAN PANG NAGAGANAP

  Gaano man kalayo sa panahon natin mga mahal kong kapatid ang panahon ng Panginoong Jesu-Cristo, ngunit lalong higit sa panahon ni Propeta Daniel ay hindi ito dapat nagiging basehan katulad ng sinasabi na ng ilan na hindi na ito katanggap-tanggap sa panahon natin. Kwestyunable na sa mga marurunong na kilala pa natin sa husay ng kanilang pakikipag-debate ngunit kinasumpungan ang kanilang dila ng kamangmangan ng kanilang tuligsain ang pamamaraan ng pakikipag-ugnayan ng Panginoong Diyos sa tao na napatutungkol sa panaginip at mga pangitain. Gayundin ang mga mahihiwagang kaganapan nababasa nila sa atin ay isinasantabi na lamang nila na pangkaraniwan lamang. Hindi kaya ang pananampalataya na nila ang nagiging kwestyunable?

  Alalahanin sana nila na ang isang-libong taon sa tao ay katumbas lang ng isang araw sa ating mahal na Panginoong Diyos. Kaya kung noon ang mga Anghel ng Panginoon ay derektang nakikipag-ugnayan sa mga lingkod niya kaya nga hindi ito bagong bagay sa kanila. Sapagkat eksistido pa rin ito ang buong katotohanan ay kasa-kasama pa rin natin Sila sa panahong ito. Kung magiging mapagbasa lamang kayo ng Banal na Kasulatan hanggang sa kahuli-hulihang bahagi (Pahayag) binanggit bago dumating ang ating mahal na Panginoong Jesu-Cristo, makakasama natin Sila sapagkat pawang may mga ginagampanan Sila. Sapagkat ang Kanilang pakikisama sa mga tao ay para sa Kapurihan ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Jesu-Cristo, kung kaya makikita at makakasama at makakadaupang-palad pa natin Sila sa pamamaraang ipinahintulot ng ating MAKAPANGYARIHANG DAKILANG AMANG BANAL.

  Kaya binubuksan sa kapahintulutan ng Panginoong Diyos sa udyok ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo muli tayong tuturuan ng mga Kaalaman at Katotohanan na lalong magpapatibay ng ating pananampalataya at magpapatatag ng ating pakikipag-ugnayan sa ating mahal na DAKILANG AMANG BANAL at mahal nating Panginoong Jesu-Cristo.

  Ngunit nais ipaunawa ang mga katanungan sa itaas na bumabangon ay pinagsama-sama lamang natin para tuwirang sagutin hindi sa sariling paliwanag kung bumuo ng mga katanungan. Sapagkat salat man tayo sa karunungan, kaya ipinauubaya nating pakasangkapan sa Banal na Espiritung nag-uudyok na isinusugo ng ating mahal na Panginoong Diyos ng marapat naman nating maihanay ang Kanilang ibinibigay na mga hanay ng talata tugon sa mga katanungan mula sa Banal na Kasulatan na hindi pa kailanman nabubuksan o naihahanay sa kapulungan ng mga Sumasamba sa loob ng Iglesia ni Cristo sa loob ng isang daan at isang taon … ngunit sa kapahintulutan ng DAKILANG AMANG BANAL bahagi ng Kanyang Lihim na Panukala ay unti-unti nating ihahanay sa Blog na ito. Unti-unti sapagkat hindi ito magagawa sa biglaang pagpapahayag. Sapagkat sa mahabang panahon ang Banal na Kasulatan ay nagawa sa patnubay pa rin at pagbabantay ng Panginoong Diyos sa mga lingkod Niyang kinalugdang mga lingkod niya. Tulad sa panahon ni Propeta Daniel, sa huling bahagi ng kanyang isinulat na talata sa kanyang aklat ay ipinag-uutos na isara muna ang aklat at ibinilin na mabubuksan lamang ito hanggang sa takdang panahon sa Kalooban pa rin ng Panginoong Diyos natin ay muling mabubuksan.

  Magpapasimula na tayo mga mahal kong kapatid ngunit hiningi ko ang maikling pansariling panalangin ninyo sa tuwing magbabasa kayo ng mga napapaloob sa Blog na ito, upang tulungan kayo na ganap ninyong maunawaan ang mga ibinabahaging Karunungan ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoong Jesu-Cristo sa patnubay ng Banal na Espiritu.

  Mula ng pasimulan natin ang magpahayag patungkol sa panaginip at mga pangitain ay kanila na tayong inuupasala at kanilang binabato ng mga masasakit na pahayag, mga terminong may panunungayaw pa sa ilan kapag nababasa nila na tayo ay may mga pagpapaliwanag patungkol sa mga panaginip at pangitain ng mga kakapatid natin sa Iglesia ni Cristo… na naghanay sa atin na inaakala naman nila na sarili nating pagpapaliwanag. Mabuting alamin natin bakit ba nananaginip ang mga tao? Kakapatid man o hindi kakapatid sa Iglesia ay nananaginip din sila. Sino po ba ang pangunahing gumagawa nito sa mga tao?

  JOB 33: 14 Magsalita man Siya sa ibat-ibang paraan, walang makikinig sa Kanyang isasaysay. 15 Nagsasalita Siya sa panaginip at pangitain sa kalaliman ng gabi, pag ang tao ay mahimbing. 16 Ipinauunawa Niya ang Kanyang saloobin, pinaghahari Niya ang takot sa kanilang damdamin. 17 Nagsasalita ang Diyos upang sila ay pigilin sa paggawa ng masama at sa pagmamagaling. 18 Hindi nais ng Diyos na sila ay mapahamak, mula sa kamatayan, sila ay Kanyang ililigtas.

  Gaya ng ating katanungan bakit ba nananaginip ang mga tao? Sino po ba ang pangunahing gumagawa nito sa mga tao? Sa hanay ng talata sa Banal na Kasulatan na ating sinipi sa Job ang PANGINOONG DIYOS mismo ang nagsasalita sa panaginip at pangitain pag ang tao ay mahimbing. Ito ba ay maaari pa bang tutulan ng ating mga mahal na kapatid pa man din na tahasang naging kritiko sa mga panaginip at mga pangitain ng mga kapatid na naghahanay sa atin? Marahil kapag nabasa na nila ito ay hindi na nila gagawin. Subalit kung magpapatuloy pa sila sa pagpuna sa kabila na nabasa na nila ito, mga mahal kong kapatid kaawaan na natin sila, sapagkat sila na ang tuwirang binabanggit ng Panginoong Diyos mismo na hindi na talaga makikinig anuman ang Kanyang isasaysay.

  Ang totoo sila man din na mga tahasang pumupuna sa atin ay binibigyan din ng ating Panginoong Diyos ng mga panaginip at mga pangitain sa layuning ipaunawa ang Kanyang saloobin. Nililikhaan Niya ng Banal na takot na inaakala naman nila na isang bangungot lang. Bakit ano ba ang pagkakilala sa kanila ng ating Panginoong Diyos kung kaya magka-minsan binibigyan sila ng mga nakakatakot na mga panaginip at pangitain? Kung uunawain inilalarawan na sila ay mga nagmamagaling! May ilan pa nga sa kanila ay may mga pagbabanta at paninirang puri pang ginagawa sa atin kaya nga para pigilan sila. Saan? Sa paggawa ng masama laban sa atin, sila man din ay binibigyan ng panaginip. Mga mahal kong kapatid sapagkat alam ng Panginoong Diyos na sila ay ibinilang ng nasa kamatayan sapagkat patay ang kanilang pananampalataya at pagkakilala subalit palibhasa ang ating Panginoong Diyos ay pag-ibig. Ibig pa rin Niya na sila ay huwag mapahamak. Kaya tayo na may pagkakilala sila ay patuloy na ipagmamalasakit natin para magawa natin ang Kalooban ng ating Panginoong Diyos na sila man ay maligtas.

  (Abangan ang mga kasunod na pagpapahayag…)

  – Elias Arkanghel

  Like

 6. Mula sa panulat ni Ka Elias Arkanghel

  ZACARIAS 1: 18 At aking itinanaw ang aking mga mata, at aking nakita, at, narito, ang apat na sungay. 19 At aking sinabi sa anghel na nakikipagusap sa akin, Ano ang mga ito? At siya’y sumagot sa akin, Ito ang mga sungay sa nagpangalat sa Juda, sa Israel, at sa Jerusalem.

  Ang apat na sungay sumasagisag sa apat na tao na may kapangyarihan na gawin ang kanilang anumang maibigang gawin. Ngunit pangunahin na sinusunod ang atas ng Pamamahala maliban na lang kung mismo ang Pamamahala ang nagbigay ng kapangyarihan sa sinumang nahirang niya na kumatawan sa anumang departamento na kaukulan niya na ayon sa ibinigay sa kanyang tungkulin na may pagsang-ayon ang buong Sanggunian. Sila ay nasa hanay ng Sanggunian ng Iglesia na nasa Central ang pinaka-sentrong tanggapan ito ang JERUSALEM kung saan naroon ang Pamamahala ng Iglesia ni Cristo noon. Ngunit ngayon ito ang CENTRAL na simbolikal na tawag sa Espiritual ay Jerusalem, narito ang pinaka-sentrong tanggapan ng mga Tagapangasiwa, Pastor, Manggagawa at sa mga matataas na naglilingkod sa CENTRAL .

  Ang apat na ito ang pangunahing naging dahilan at sanhi ng pagkakabaha-bahagi at pagkakahiwa-hiwalay ng mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo. ANg iba ay sa panig nila na nasa Central (Jerusalem) sa panig ng mga naniniwala sa kanila (Israel) at sa panig ng pumupuna ng mga kamalian nila (Juda).

  SA ARAW NA ITINAKDA, KAYO AY ITITIWALAG SA IGLESIA NI CRISTO SA ATAS NG BANAL NA ESPIRITU NA ISINUGO NG PANGINOONG DIYOS AT NG PANGINOONG JESU-CRISTO. Naganap ang lahat ng ito buwan ng July petsa 27, taong 2015, sa oras na ikalabindalawa ng katanghaliang-tapat.

  Like

 7. PURIFICATION PROCESS FOR IGLESIA NI CRISTO MEMBERS

  Beloved brethren, if you want to be included in the upcoming trip to the Holy Land (which will be very soon)–and benefit from all God’s promised blessings–especially salvation and eternal life–you must undergo the Purification Process (which is linked to God’s New Covenant with His people) at the following link:

  https://elijahisherefortheinc.wordpress.com

  God bless.

  Bro. Elijah

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s