Ang Pagbubunyag!…Ang sulat at huling tagubilin ng kapatid na Eraño G. Manalo

Ang pagkakasundo ni Jezebel at ng mga tiwaling Sanggunian.

Kailan sila ( Jezebel/JS/SANGOONIES) naglakas loob na umpisahan ang hayagang paggawa ng mga kasamaan at kasalanan sa iglesia ? Nang ang 23 ay tuluyan nang lumala sa kanyang karamdaman at na bed ridden na ; Taong 2006, 3rd quarter ng taon ay malala na ang sakit ng mahal nating 23 hindi maaaring malaman ng iglesia upang ang mga kapatid ay huwag mag alala ng husto at baka mauwi sa kaguluhan. Sa taong ito nagsimula ang tinatawag na ” KRISIS SA IGLESIA “, nang dahil walang kakayahang gampanan ng mahal nating si 23 na pangasiwaan ang buong iglesia ay nagpulong pulong agad ang SANGOONIES sa pangunguna ni Jezebel (ang mga pagpupulong ito ay walang kabatiran ang dalawang prinsipe maging ang pamilya ni 23) narito ang mga dakilang tagapayo ni Jezebel sa pangunguna ng magkapatid na kung tawagin ay “Twin Towers ” (magkapatid na Bienvenido at Beniefredo Santiago ), si JS (Glicerio Santos ,Jr. ) at Suratos ( Ernesto Suratos ,Jr. ) ang tawag ko sa kanila ay ” ANG APAT NA DAKILA ” o “THE BIG FOUR “. Napagkasunduan nilang apat na dakila at ni Jezebel na kausapin at payuhan si 25 na simulan na niyang gawin ang mga gawain bilang tagapamahalang pangkahalatan dahil nga sa walang kakayahang mangasiwa ang mahal na 23 dahil sa malalang sakit. Si Jezebel ang tumayong ” REGENT ” sa kanila kaya daw kailangan dalawin ni 25 ang mga kapatid sa ibayong dagat upang mangasiwa ng mga pagsamba para daw sa ikatitibay ng pananampalataya ( For Edification of Faith ) muli ninyong basahin ang sipi ng Pasugo serye taong 2006, 2nd quarter ng taon. (para sa ikalilinaw). At ito rin ang dahilan kung bakit tahasang nasabi ko sa inyo sa mga blogs at comment na ” SI KUYA (25) NADIDIKTAHAN NA NG MGA SANGGUNIAN “( SANGOONIES ).

Dito rin nagsimula ang mga kaguluhan mismo sa mga grupo ng Sanggunian. Sa panahong ito , dito nila pinagtulungan si Ka AT (Arnel Tumanan ) maging si Ka LCM ( Lowel Menorca ,Sr.) ama ni Ka Lowel Menorca , Jr. na hanggang ngayon ay itinatago pa nila (SANGOONIES ). Pinagtulungan nila (SANGOONIES ) si Ka AT ng dahil sa alam nila (SANGOONIES ) na si Ka AT ay apple of the eye ni 23 kaya inalis nila sa pagiging General secretary at ginawan siya na kung anu anong kwento para sirain ang kanyang magandang imahe sa nakararaming kapatid sa iglesia … (palaisipan pa rin sa akin ang pinaggagawa niya hanggang ngayon lalo na nuong magsasalita siya nuong nakaraang rally sa Edsa ). At si Ka LCM naman na dating Administrative secretary at Political affairs sa iglesia ay ganun din ang ginawa sa kanya ng mga SANGOONIES at pilit alisin siya sa pwesto upang makontrol nila (SANGOONIES ) ang usaping pampulitika at magawa nilang makipagsuhulan sa mga pulitiko at magkamit ng malaking salapi ( lalo na sa panahon ng eleksyon ). Pumalag si LCM sa mga taga Sangoonies na alisin sa kanyang tungkulin at nasabi pa ni Ka LCM sa mga taga Sangoonies na “MALIBAN NA ANG HARI ANG MAGPALAYAS SA AKING TUNGKULIN AY AALIS AKO ” , subali’t paano magagawa ng Hari yun kasi alam nila Ka LCM na malala na sakit ni 23 at WALANG ALAM SA MGA NANGYAYARI SA IGLESIA. Subali’t wala siyang nagawa sa kapangyarihan taglay ng mga taga Sangoonies at ni Jezebel at napilitan na lang siyang umalis at ng dahil sa sama ng kanyang loob sa mga nangyayari lumala na rin ang kanyang sakit hanggang sa siya ay makapagpahinga na rin .

Taong 2010, ng 1st quarter ..Unti unti na nilang sinisimulan ang panggigipit sa pamilya ni 23, alam na nila ang mangyayari sa kanila ( KAYA NAKAPAGSALITA ANG NANAY TENNY KAY 25 NA MAAARING NA NIYANG GAWIN ANG GUSTO NIYANG GAWIN DAHIL SA SIYA ( 25 ) NA ANG TUMATAYONG TP SA IGLESIA; NOTA: ANG KAHULUGAN NG NANAY TENNY AY ALAM NILA NA PWEDENG MAKINIG ANG ANAK NIYANG SI 25 SA KANIYANG ASAWA NA SI JEZEBEL NA GUMANTI SA PAMILYA NI 23; AT YUN NA NGA NANGYARI ANG DAPAT MANGYARI ) kaya nandiyan na yung alisan na sila ng mga security , kasama na sila sa amin na pumipila upang kumuha ng suguan at maging sa pagkuha ng tulong subali’t wala po silang salita at reklamo tahimik na sumusunod kung anuman ang ipagawa sa kanila .

Ang grupo po namin (GEMNET/VSF) na siyang pinamumunuan po ng dalawang prinsipe ( sila ang mga head department namin ) ay sinimulan nilang ( Sangoonies) buwagin. Ang iba sa amin ay dinestino sa malalayong Lokal sa probinsya , ang iba ay inalis ng karapatan at ang iba’y itiniwalag sa mga hindi sumunod sa tinatawag nilang hindi pagpapasakop (Sangoonies ) . Sa madaling salita ay pinaglalayo nila kami dahil sa sila mismo ang unang nangamba na baka diumano’y makaakit kami ay may sumimpatiya at dumami ang mga maghahayag sa kanilang ginanagawang katiwalian o ang masasamang balak nila.

Nang dahil sa patuloy na nagsasagawa ng mga lihim na pagpupulong ( SECRET MEETING ) ang mga tinatawag na ” Big 4″ sa pangunguna ni Jezebel kasa-kasama pati kaniyang manugang (Ka Jojo de Guzman )

Kaya alam na namin yan, yan yung tinutukoy namin na nagsimula ang 1st quarter ng taong 2010, yan yung pinanghahawakan ng pamilya ni 23 na mayroon nang mga tagubilin si 23 bago tuluyang lumala ang pag iisip niya dahil sa sakit na alzimer kaya hindi matanggap ng pamilya naman ni 25. Pansinin mo yung picture ng 25 ng after the time nang ilibing si 23 at ng hindi pa siya nakaka move on, ang payat payat niya. Nagsabwatan sina JS at Jezebel at palibhasa si JS ang may control ng pera ng iglesia. Duon nagsimula na ang mga prinsipe (29 at 39) ay hindi na matanggap ang hayagang katiwalian at sabwatan ng mga SANGOONIES at Jezebel at panggigipit sa kanila. Hinahanap ko yung photocopy ng sulat na nilagdaan ng dalawang prinsipe ukol sa panawagan na patuloy na magpasakop sa kasalukuyang pamamahala ng iglesia (25) sulat para sa lahat ng mga kapatid. Kaya sumulat ang dalawang prinsipe ng sulat kasi hindi na nila maatim ang ginagawang katiwalian sa pangunguna ng mga SANGOONIES at hindi na sila iginagalang at nagawa pa silang bastusin ng ibang mga ministro na sumisimpatya sa mga SANGOONIES . Hindi na nila magawang dumalo sa pagkaklase sa mga leksyon para sa pagsamba at pagkuha ng tulong sapagka’t hindi na maatim na sumunod sa mga panibagong sistema ng mga nangunguna sa iglesia (SANGOONIES ). Dito nagsimulang dumalo na lamang ng pagsamba ang dalawang prinsipe (29 at 30) kasama ang kanilang mga pamilya sa ibat -ibang Lokal at sa ibat – ibang dako sa probinsya. Naalala ko ang yumao naming kaibigan , ang kapatid na Jimer Fidelin ang ginawa niyang pagsasakit sa pamilya ni 23, siya ang kasa kasama ng pamilya ni 23 kahit saan man nais nilang dumalo sa mga pagsambang isinasagawa sa iglesia.

Alam ito ng iba nating kasamahan sa mga tunay na defenders at alam kong nakikilala na nila ako…

Narito pa ang ilan na gusto naming iparating sa inyo ……

Mga mahal kong Kapatid, kung papaanong natupad ang lahat ng ipinagpauna ng KAPATID NA ERANO G. MANALO na aapihin ang kaniyang sambahayan at ang mga kapatid pagkamatay niya, natupad din na nagkani-kaniya ang kahat ng mga ministro. Mula sa Sanggunian pababa ay nawalan ng control. Ginagawa nila ang kanilang maibigan upang makalikom ng salapi, mapagtakpan ang mga katiwalian, gamitan ng dahas ang iglesia, magmolestiya sa mga kapatid, kawalan ng katarungan ang naghahari sa loob ng bayan ng Diyos.

Pinalitan nila ang mga may karanasan na mga ministro sa pangangasiwa – ng mga bata. Kitang-kita ito ngayon sa mga nanunungkulan sa Central hanggang sa mga Distrito at mga nakadestino sa mga lokal ng Iglesia sa buong mundo. Mayayabang at kinukubabawan ng mga bata ang mga matatandang ministro. Laganap ang kawalan ng pagpapahalaga at paggalang sa mga matatandang ministro ng Iglesia.

Unti-unti na ring nababago ang mga tuntunin. Narito ang ilang mga tuntunin at mga aral na unti-unting binabago ngayon:

 1. HUWAG PABAYAANG WASAK ANG MGA GUSALING SAMBAHAN.
 2. PAG-IBIG AT PAGGALANG SA MGA MAGULANG
 3. PAG-IIBIGANG MAGKAKAPATID
 4. HUWAG MAGNAKAW, HUWAG MANDAYA.
 5. HUWAG APIHIN ANG MGA BABAING BALO AT MGA ULILA
 6. IBIGAY ANG MAKATARUNGANG HATOL SA LAHAT.
 7. HUWAG TUMANGGAP NG SUHOL
 8. ANG MGA MINISTRO AY HINDI DAPAT MABUHAY SA LUHO AT KALAYAWAN.
 9. HUWAG MAG-MOLESTIYA SA MGA KAPATID
 10. ANG PAGHAHANDOG AY MULA SA PUSO AT AYON SA IKINABUBUHAY
 11. HUWAG IPAMIGAY SA MGA KAPATID ANG SOBRE.
 12. ANG IGLESIA AY ITINATAG PARA SA PAGLILINGKOD SA DIYOS AT HINDI SA NEGOSYO.
 13. ANG GAWAING PAGBUBUNGA AY PAGBABALIK-LOOB SA DIYOS AT HINDI DAHIL SA MAHALAY NA PAKINABANG.
 14. HUWAG GAMITIN ANG PULPITO SA PAG-ATAKE SA KAPATID.
 15. HUWAG ISAGAWA SA LOOB AT COMPOUND NG GUSALING SAMBAHAN ANG ANOMANG URI NG PAGNENEGOSYO.
 16. NAKASENTRO ANG MINISTRO SA GAWAING PANGANGALAGA SA MGA KAPATID AT SA IBA PANG GAWAIN NG IGLESIA.
 17. ANG KAPURIHAN NG IGLESIA AY HINDI SA MGA KAPURIHANG PANLUPA.
 18. KABABAANG-LOOB, MAGING ILAW NG SANLIBUTAN.
 19. ANG PAGLILINGKOD SA DIYOS AY BASBAS NA NAGDUDULOT NG LIGAYA SA PUSO AT HINDI SAPILITAN.
 20. PAGHARIIN ANG KAPAYAPAAN SA GITNA NG MAGMAGKAKAPATID.

ITO ANG PANAWAGAN NAMIN SA LAHAT NG MGA KAPATID SA IGLESIA NI CRISTO ANG IGLESIANG MAHAL.

ITO ANG HINDI NINYO NALALAMAN DAPAT IPAALAM SA LAHAT.

MGA TUNAY NA DEFENDERS I SHARE PO NATIN ITO SA LAHAT NG MGA KAPATID UPANG HUWAG SILANG MAGING MGA BULAG NA TAGASUNOD SA TIWALING SANGOONIES.

IPANALANGIN NATIN ANG IGLESIA!

KAAWAAN NAWA TAYONG PALAGI NG AMA NA ATING DIYOS SA PANGALAN NG ATING PANGINOONG JESUCRISTO. AMEN

-by THE LAST PROPHET

. . . . . . . . . .

O, I-share natin kaya ano pa hinihintay ninyo?

Gising mga kapatid!!!

Ang tagal nyo nang tulog!!!

Advertisements

18 thoughts on “Ang Pagbubunyag!…Ang sulat at huling tagubilin ng kapatid na Eraño G. Manalo”

 1. LAHAT NG IYAN AY NANGYARI DAHIL SA MASAMANG LEADER NA SI EVM. HUWAG NINYONG SISIHIN ANG IBANG MGA MINISTRO. KUNG SI EVM AY MAY UTAK AT PAGMAMAHAL SA IGLESIA AT SA KANYANG MAGULANG, RESPETO SA KANYANG AMANG SI KA ERDY AY DAPAT SANA HINDI NIYA HINAHAAN NA ITIWALAG ANG KANYANG INA AT MGA KAPATID. HINDI SIYA TUNAY NA LEADER, DAPAT MAWALA SI EVM AT IPALIT SI ANGEL MANALO. SI ANGEL MANALO ANG TUNAY AT TAPAT NA PAGKAKATIWALAAN SA PANGUNGUNA SA IGLESIA.

  IPANALANGIN NATIN NA ALISIN NA NG DIYOS SI EVM BAGO MAGING HULI NA ANG LAHAT. NAPAKASAMA NA NG IMAGE NG IGLESIA SA MUNDONG ITO. DATING MANINGNING AY NAGING MABAHO AT MARUMI SA PANINGIN NG TAO AT LALU NA SA PANINGIN NG DIYOS. GISING NA KAYO MGA KAPATID. MAGKAISA TAYONG LAHAT PARA IBAKSAK ANG ADMINISTRATION NG HUDAS AT DIMONIONG LEADER NA SI EVM.

  Like

 2. Huwag ninyong pakikinggan o babasahin ang argumento ni Rizalino Arabbis sa mga comment dito, dahil masamang tao siya at isang ministro na itnutusan ni Jun Santos at EVM para manggulo sa “Joselakas blog” ingat kayo at gayun din sa isa pa na nag co comment na si ” malayong silangan” mga hudas na commnetario yan mga iyan at nanggugulo sa atin. Mga kampon ng dimonio yang mga iyan at binabayaran ni Jun Santos ang mga iyan. Masarap mangusap ang mga iyan pero mga ganid na lobo, mga hudas sa Iglesia at mga corrupt na utusan ni Jun Santos.

  Like

   1. Rizalino at ikaw na nasa mula sa malayong siangan daw o baka impierno: alam mo palapit kanang patayin ng Diyos kasi ulol ka at sinungaling maramin akong batikos saiyo kasi Tnaga kana Corrupt pa utak mo. Ang Guinness ay kaululan panlupa. Yung mga hula sa Iglesia natupad na lahat sa panahon ni ka Erdy at ang hula ngayon kay EVM mo ay puro kahihiyan at nakawan at corruption, kaya gumagawa kayo ng mga pakulo na Guinness ay para ipantakip ninyo sa mga pagnanakaw ninyo ni Jun Santos, ha ha ha buking na kayo. Hindi sa Guinness nakikita ang katanyagan ng INC kundi sa malinis na pamamahala ng dating Executive Minister na si Ka Erdy. Pero ngayon ay pagtalikod sa magandang Image ng INC. Ngayon ay nakawan at kasinungalingan mo at ng Sangunian. Magkano kaya bayad sa iyo ni Jun Santos. Natatandaan mo ang sabi ni Ka Erdy noon sa mga katulad mong sinungaling ay ito: ” Tamaan sana kayo ng Kidlat mga walang hiya at magnanakaw” iyan ang para saiyo at kay EVM at kay Jun Santos at lalu na saiyo Ka Hayup na Rizalino Arrabis. Ha ha ha ha. ITO PA DAPAT ITAWAG SAIYO ” ULOL NA HAYOP KA”

    Like

   2. Huwag ninyong pakikinggan o babasahin ang argumento ni ” Mula sa malayong silangan sa mga comment dito, dahil masamang tao siya at isang ministro na itnutusan ni Jun Santos at EVM para manggulo sa “Joselakas blog” ingat kayo at gayun din sa isa pa na nag co comment na si ” malayong silangan” mga hudas na commnetario yan mga iyan at nanggugulo sa atin. Mga kampon ng dimonio yang mga iyan at binabayaran ni Jun Santos ang mga iyan. Masarap mangusap ang mga iyan pero mga ganid na lobo, mga hudas sa Iglesia at mga corrupt na utusan ni Jun Santos.

    Like

   3. hindi rin… nakikita kona din ang kalapastanganang ginagawa ng mga namumuno ngayon sa INC kaya debaleng matiwalag ako na ginagawa ko ang tamang doktrina sa akin kesa naman bulag akong susunod sa mga pinagagawa nyo.. pag may bago ng tagapahamala saka ako magbabalik loob alam ng dios laman ng puso ko …. sumpain sana kayo ng panginoong dios sa ginagawa nyong pangloloko sa mga kapatid …

    Like

  1. puro paratang ang pinagsasasabi mo ha. punung-puno ng bitterness. ni hindi ko pa nga nakita ng personal si ka jun santos tapos sasabihin mong binabayaran niya ako? hahaha.
   kaawa awa ka. iisa lang ang kaluluwa mo pinagamit mo pa sa diyablo.

   Like

   1. Mula sa malayong impierno ito pakinggan mo: alam mo palapit kanang patayin ng Diyos kasi ulol ka at sinungaling maramin akong batikos saiyo kasi Tanga kana Corrupt pa utak mo. Ang Guinness ay kaululan panlupa. Yung mga hula sa Iglesia natupad na lahat sa panahon ni ka Erdy at ang hula ngayon kay EVM mo ay puro kahihiyan at nakawan at corruption, kaya gumagawa kayo ng mga pakulo na Guinness ay para ipantakip ninyo sa mga pagnanakaw ninyo ni Jun Santos, ha ha ha buking na kayo. Hindi sa Guinness nakikita ang katanyagan ng INC kundi sa malinis na pamamahala ng dating Executive Minister na si Ka Erdy. Pero ngayon ay pagtalikod sa magandang Image ng INC. Ngayon ay nakawan at kasinungalingan mo at ng Sangunian. Magkano kaya bayad sa iyo ni Jun Santos. Natatandaan mo ang sabi ni Ka Erdy noon sa mga katulad mong sinungaling ay ito: ” Tamaan sana kayo ng Kidlat mga walang hiya at magnanakaw” iyan ang para saiyo at kay EVM at kay Jun Santos at lalu na saiyo Ka Hayup na Rizalino Arrabis at ikaw mula sa malayong imperno sa silangan. Ha ha ha ha. ITO PA DAPAT ITAWAG SAIYO ” ULOL NA HAYOP KA”

    Like

   2. Huwag ninyong pakikinggan o babasahin ang argumento ni ” Mula sa malayong silangan” sa mga comment dito, dahil masamang tao siya at isang ministro na itnutusan ni Jun Santos at EVM para manggulo sa “Joselakas blog” ingat kayo at gayun din sa isa pa na nag co comment na si ” malayong silangan” mga hudas na commnetario yan mga iyan at nanggugulo sa atin. Mga kampon ng dimonio yang mga iyan at binabayaran ni Jun Santos ang mga iyan. Masarap mangusap ang mga iyan pero mga ganid na lobo, mga hudas sa Iglesia at mga corrupt na utusan ni Jun Santos.

    Like

  2. What? Me, an Iglesia ni Cristo minister? Nope! If I am an Iglesia ni Cristo minister, then, I should had been a chaplain in the U.S. military but I am not. Just keep on guessing but you have to improve your very low I.Q.!

   Like

   1. Rizalino alam mo palapit kanang patayin ng Diyos kasi ulol ka at sinungaling maramin akong batikos saiyo kasi Tnaga kana Corrupt pa utak mo. Ang Guinness ay kaululan panlupa. Yung mga hula sa Iglesia natupad na lahat sa panahon ni ka Erdy at ang hula ngayon kay EVM mo ay puro kahihiyan at nakawan at corruption, kaya gumagawa kayo ng mga pakulo na Guinness ay para ipantakip ninyo sa mga pagnanakaw ninyo ni Jun Santos, ha ha ha buking na kayo. Hindi sa Guinness nakikita ang katanyagan ng INC kundi sa malinis na pamamahala ng dating Executive Minister na si Ka Erdy. Pero ngayon ay pagtalikod sa magandang Image ng INC. Ngayon ay nakawan at kasinungalingan mo at ng Sangunian. Magkano kaya bayad sa iyo ni Jun Santos. Natatandaan mo ang sabi ni Ka Erdy noon sa mga katulad mong sinungaling ay ito: ” Tamaan sana kayo ng Kidlat mga walang hiya at magnanakaw” iyan ang para saiyo at kay EVM at kay Jun Santos at lalu na saiyo Ka Hayup na Rizalino Arrabis. Ha ha ha ha. ITO PA DAPAT ITAWAG SAIYO ” ULOL NA HAYOP KA”

    Like

 3. Satan’s group here are very good in their fabrications against anyone in the Iglesia ni Cristo. But they have failed to pull down those who are true worshippers. Instead, members of the Iglesia ni Cristo have gravitated towards the Central Administration as could be discerned from their inspired and unified act in helping the propagation of the true faith. Mabuhi ang mga Iglesia ni Cristo. Ibagsak ang pangkating K.Y.J. Eli Fernando Soriano, ang “Tuwad Na Daan”!

  Like

  1. Rizalino alam mo palapit kanang patayin ng Diyos kasi ulol ka at sinungaling maramin akong batikos saiyo kasi Tnaga kana Corrupt pa utak mo. Ang Guinness ay kaululan panlupa. Yung mga hula sa Iglesia natupad na lahat sa panahon ni ka Erdy at ang hula ngayon kay EVM mo ay puro kahihiyan at nakawan at corruption, kaya gumagawa kayo ng mga pakulo na Guinness ay para ipantakip ninyo sa mga pagnanakaw ninyo ni Jun Santos, ha ha ha buking na kayo. Hindi sa Guinness nakikita ang katanyagan ng INC kundi sa malinis na pamamahala ng dating Executive Minister na si Ka Erdy. Pero ngayon ay pagtalikod sa magandang Image ng INC. Ngayon ay nakawan at kasinungalingan mo at ng Sangunian. Magkano kaya bayad sa iyo ni Jun Santos. Natatandaan mo ang sabi ni Ka Erdy noon sa mga katulad mong sinungaling ay ito: ” Tamaan sana kayo ng Kidlat mga walang hiya at magnanakaw” iyan ang para saiyo at kay EVM at kay Jun Santos at lalu na saiyo Ka Hayup na Rizalino Arrabis. Ha ha ha ha. ITO PA DAPAT ITAWAG SAIYO ” ULOL NA HAYOP KA”

   Like

 4. I’m kinda speechless… nakakatakot ang mga nangyayari, ay bakit lahat ng tagubilin na ito ng Ka Erano ay hinayaang suwayin at lapastanganin ng mga namamahala sa Iglesia. Bakit ganoon na ba ang takot ng Ka Eduardo sa asawa at sanggunian? Kung alam lamang ng Ka Tenny na susuwagin siya ng Ka Eduardo ngayong siya ay matanda na, ay sana hinayaan nalang niyang nahulog doon sa matataas na concrete na hagdanan ng F Manalo sa San Juan iyang si Ka Eduardo. Sana ay walang sumira sa Iglesia, sana ay mananatiling malinis ang Iglesia. Kitang kita ng mga kapatid kung paano ang pag-iingat ng Ka Tenny na hwag ka man lang magasgasan, madapa o masaktan, sana ay may nagtulak sa iyo para ka nahulog sa hagdanan at napahamak. Giliw na giliw pa sa iyo ang mga kapatid, ay ikaw pala naman ay magiging pinakamasamang tao. Maraming masamang tao, pero pagdating sa Ina at Ama nila, ito ay kanilang ginagalang.

  Like

 5. kawawa naman si GingNALAgoruf. haaaay…
  nasayang lng ang oras ko. hindi dapat patulan ang mga taong may sira sa pag iisip.
  magpatingin ka na sa doctor .
  atsaka bawas bawasan mo ang pagmumura, lalo tuloy nahahalata na nagpapanggap ka lang na kaanib ng INC.
  idol na idol mo talaga si elisa soriano sa pagmumura.
  nasayang lang panahon ko sa iyo. nonsense ka kausap. isip bata.

  Like

 6. sa mga kapatid na tulog pa … wag kayong maging bulag sa katotohanan … alam nyo ang mga nangyayaring katiwalian sa INC … gumising na kayo at wag hayaang malubog sa kumunoy ng kasamaan ang ating INC nadoktrinahan tayo at alam natin ang tama at mali … si EVM ang tingin kong punot dulo ng kaguluhan sa INC dahil hindi nya kayang pangunahan ang asawa nya kaya isang babae lang ang magpapabagsak sa INC nakakatakot na ang mga nangyayari ….

  Like

 7. ITO ANG HULA NA MANGYAYARI KAY EVM AT SANGUNIAN:

  Rizaino tumigil ka ikaw ay isang magnanakaw na kampon ni EVM na boss mo. Ikaw ang madarambong. He he he masuelduhin ka kasi ni EVM. Hindi sinabi ng Diyos na nakawin ninyo ni EVM. May pagkakilala ka ba kay Ka Erdy? nakita mo ba na bumili siya ng eroplano at helicopter, nakitang mo bang nagkautang ang INC. Bilang narin ang araw mo, dahil isasama kang papatayin ng Diyos dahil sa kahayupan mo at pagkampi sa masamang gawa at pagnanakaw ninyo ng abuloy. Ilang buwan na lang papatayin ka narin. Sisiguraduhin ko saiyo hindi ka palalagpasin ng Langit. Bilang na araw mo. He He he.
  Yung tatay ni Jojo De Guzman na asawa ng anak ni EVM ay nasagasaan ng kotse, kinakarma ang familia ni EVM. Tatay ni Babylyn Manalo na asawa ni EVM ay may malalang sakit at kinakarma narin. Si EVM ay malaki ang tiyan at balita ay may diabetic dahil sa katakawan at sapagkain at sa pagnanakaw. Kinakarma narin si EVM. Si a Jun Santos ay namamaga ang mukha dahil sa apekto ng mga gamot niya sa malala niyang sakit na Diabetic. Kinakarma na silang lahat. Si ka Cortez ay namamaga narin ang mukha at Diabetic din. Ha ha ha parusa yan sa kahayupan nila at pagnanakaw nila sa mga abuloy ng mga kapatid. Katulad ng ginawa ng Diyos kay haring SAUL noon unang panahon na pinatay siya ng Diyos dahil corruption, Hinayaan ng Diyos na patayin si Saul ng kanya mismong mga tauhan. Ganoon din ang gagawin kay EVM, mismo ang Isa sa Sangunian ang papatay kay EVM.
  Kukunsensiahin ng Diyos ang isa sa sangunian para patayin si EVM. Ipapalit o ilalagay ng Diyos si ANGEL MANALO Bilang bagong Executive Minister ng INC.

  Malapit na silang patayin ng Diyos dahil sa ginawa nilang pagnanakaw at pagsira sa magandang IMAGE NG IGLESIA. BILANG NA ANG ARAW NG MGA MAGNANAKAW.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s