EVM- Bakit HINDI IPINAGTATANGGOL ang IGLESIA???!!

Ang sulat na ito ay matagal na pong nakakalat sa internet. Atin pong basahin ang kagulat-gulat na pagsisiwalat:

Permission to REPOST: ISINIWALAT PO ANG TOTOONG STATUS NG INC NOW SA PANGUNGUNA NG KA EVM: TOTOO PO LAHAT ITO, CONFIRM!!!
Erwin Neo
*Please copy, save and share.
Panawagan para po sa lahat ng angkan ng Sugo: Bakit po hindi ninyo aminin na ang tunay na nagpapasubaybay sa inyo at nanggigipit ay mismong si ka Eddieboy? Hindi maitutuwid ang lahat hangga’t hindi ninyo inaamin sa mga kapatid na si ka Eddieboy ang may gawa ng lahat ng ito. Papaano diringgin ng Diyos ang ating mga panalangin kung ikinukubli ang buong katotohanan.

Buhay pa si ka Erdy ay alam nyong may ginawang hindi tama si ka Eddieboy at ang kanyang asawa. Ito po ay ang tungkol sa New Gen… na ginamit ang facebook upang siraan si ka Erdy. Na hindi raw totoo ang pamamahala ni ka Erdy sa Iglesia Ni Cristo at iba pa. Nakarating po ito sa kaalaman ni ka Erdy at agad siyang nagpaimbestiga. Lumabas po na ang pinagmulan ay ang New Gen na ang bumubuo nito ay ang mga FilAm na nag-aaral ng Ministeryo sa pangunguna ni ka Jojo DeGuzman (na ngayon ay manugang ni ka Eddieboy). Kaya po pinauwi ni Ka Erdy ang mga FilAm na ito at si Ka Jojo DeGuzman at ang kanyang buong sambahayan ay itiniwalag na binasa po sa buong mundo. At nagpatuloy pa po ang imbestigasyon upang malaman kung sino ang totoong lider ng New Gen. At dito po nalaman ni Ka Erdy na si Ka Babylyn na asawa ni ka Eddieboy ang kakutsaba ni Ka Jojo De Guzman. At ang higit na nakasindak kay Ka Erdy ay nang malaman niya na ang Founder ng New Gen ay mismong ang anak niya na si ka Eddieboy. Dahil sa New Gen at sa pakikialam ni ka Babylyn sa pamamalakad sa Iglesia ay sobrang ikinagalit ni ka Erdy sa kanilang mag-asawa hanggang sa dumating ang pagkakataong sila’y pinalayas.

Dahil po sa sobrang sama ng loob ay na-stress po si ka Erdy hanggang sa tuluyan nang lumala ang kanyang karamdaman na naging sanhi ng kanyang biglaang kamatayan. Kung ito po ay laban sa kalooban ni ka Eddieboy, bakit pagkamatay ni ka Erdy ay ibinalik niya ang mga pinauwing FilAm, ipinakasal niya agad si ka Jojo DeGuzman sa kanyang anak at pinapag-opisina niya si ka Babylyn sa mismong opisina ni ka Erdy?

Ito po ang malalim na dahilan kung bakit ayaw niyang may mga kapatid na kumausap sa kanyang ina at mga kapatid at maging ang iba pang lahi ng Sugo. Ginagawa nila ang lahat ng paraan upang kanilang makausap si ka Eddieboy upang magkaayos sila, subalit si Ka Eddieboy po mismo ang ayaw makipag-usap sa kanila. Katulad din po ng ginagawa niya kay Ka Bien Manalo na kanyang ginigipit at hindi nilalaanan ng kaukulang budget sa pagpapatayo at pagpapakumpuni ng mga bahay-sambahan. Bakit po? Dahil ang tinututulan po ni ka Bien ay ang mga anomalya at overpricing sa pagbili ng mga kagamitan ng Iglesia. Maging ang pagtulong ni ka Bien kay ka Teny ay ikinagagalit niya. At sinabihan niya ang mga ministro na huwag kakausapin si ka Bien. Sabi nga po ni ka Radel Cortez “Sana maunawaan ako ni ka Bien, na ako’y sumusunod lang sa utos ng Pamamahala na huwag siyang kausapin.” Siya po ang tunay na nag-uutos na huwag kakausapin o lalapitan man lang ang pamilya ni Ka Erdy lalo na ang kanyang ina. Inuutusan niya ang mga ministro na huwag tutulungan, lalapitan o kakausapin man. At nagsasalita siya ng paninira sa kanyang mga kamag-anak. At katunayan po nito ay may mga ministro at kapatid na matapos niyang kausapin ay pinagagawa pa ng salaysay na nangangakong hindi lalaban sa Pamamahala (dahil para sa kanya ang pagtulong o pagkausap sa kanyang mga kamag-anak ay paglaban sa Pamamahala).

Sinisiraan nya ang nanay nya at mga kapatid nya at ang pamilya ng Sugo, sa mga ministro at mga kapatid upang huwag silang kausapin o lapitan. At hinahanapan lang nya ng magiging dahilan upang maisagawa niya ang pagtitiwalag sa angkan upang walang maging hadlang sa lahat ng ginagawa nilang anomalya sa Iglesia.

Kaya’t nanawagan na rin po kami sa lahat ng angkan ng Sugo na lumabas na at patunayang totoo ang lahat ng mga inilalahad ng mga kapatid dito sa social media. (Opo, social media, dahil kung dadaanin po sa ulat ay alam nating walang mangyayari). At hinihiling na rin po namin na lumabas na si ka Teny at ang kanyang mga anak. Kailan nyo pa ilalabas si Ka Teny kung ito ay patay na? Katulad nang nangyari kay Ka Erdy na ni hindi man lamang naipanalangin ng buong Iglesia. Ka Teny, nauunawaan po namin ang sinabi nyo nuon na kaya kayo nagtitiis at hindi nagsasalita ay sa dahilang maeeskandalo at magkakabaha-bahagi ang Iglesia. Kayo ay nanahimik, Ano na po ba ang nangyayari ngayon sa loob ng Iglesia? Papaano na po ang mga kapatid nating tunay at matatag ang pananampalataya na kanilang itinitiwalag? Sina kapatid na Angel at Marc ay hindi po umalis sa pagiging ministro. Sila po ay ginigipit, nilalait ng ibang ministrong nakakapit hanggang sa sila ay hindi na binibigyan ng suguan upang makapangasiwa. At pinalalabas nila na umurong na si ka Angel at ka Marc. Gayundin po ang nangyari kay ka Jem Hemedez na anak ni ka Lottie. Pinagbawalan siyang isuot ang pin ni ka Erdy higit sa lahat ay pinagbawalan pa na pumunta sa kanyang Lola Teny. Hindi po ito matanggap ni ka Jem. Dahil dito ay inipit na siya at inalisan na rin nila ng suguan. Totoo po ba ka Teny na kayo maging ang inyong mga anak ay hindi pinahintulutan ni ka Eddieboy na tumanggap ng Sta. Cena? Bakit po? Tiwalag na po ba kayo upang hadlangan niya ang pagtanggap nyo ng Sta. Cena?

Mga kapatid, ang lahat po ng ito ay masakit tanggapin. Kaya ang mga Sanggunian, Tagapangasiwa at ibang mga ministro ay gumagawa ng katiwalian ay dahil bistado siya sa lahat ng anomalyang ginagawa niya. Nuong magbirthday si Ka Radel Cortez binigyan niya ng P300 thousand at kasunod na ipinadala sa bahay ay isang sasakyan. At kaya rin niya kinukunsinti ay dahil wala siyang bibig sa mga ito basta ang bilin lang niya ay huwag daw siyang aahasin, lahat ay ibibigay niya. Ka Eddieboy, bakit kailangan nyong gawin ang mga ito? Bakit pinahihintulutan mong nakalagay sa personal accounts ni ka Jun Santos sa bangko ang malalaking halaga na pera ng Iglesia? Katulad ng paglalagak sa isang bangko si ka Jun Santos ng 1 billion sa pangalan niya. Bakit pinapayagan mo na makapagwithdraw si ka Babylyn ng malalaking halaga na pera ng Iglesia sa bangko? Alam mo rin ba na ang anak mong si Ka Angelo ay bumibili ng malalaking halaga ng electronic gadgets na ang sinasabi ng mga may ari ng tindahan ay isang “napakayamang Angelo Manalo”? Kaya rin ba hindi mo pinupuna si ka Jun Santos dahil dito ay dahil naibibigay niya ang mga ito sa iyong pamilya? Bakit ang lahat na nasa mataas na posisyon sa Iglesia ay biglang nagkaroon ng mga luxury vehicles, malalaking ari-arian at mga naglalakihang bahay sa mga subdivision? Kaya ko po itong ituro lahat kung saan at kanino. Ito ba ang mga dahilan kaya hindi kayo natitigatig, kahit na sa ngayon ay alam nyong ang malaking kayaman ng Iglesia na sininop ng Sugo, pinakaingat-ingatan at naiwan ni ka Erdy ay ubos na sa loob lamang ng 3 taon at may utang pa ngayon ang Iglesia. Na ang lahat ng mga biniling pag-aari ng Iglesia ay iyong ibinenta sa paluging halaga sa kagustuhan mong mawala lamang ang lahat ng ito. Ka Eddieboy, hindi ba’t dito ay ipinakikita mo kung gaano ang iyong paghihimagsik kay ka Erdy dahil sya ay nagalit sa inyong mag-asawa? Ito ba ang sinasabi mong ipinagagawa sa iyo ng Diyos bilang Tagapamahala ngayon?

Lahat ng pananagutan mo bilang isang Tagapamahala ay ipinagtitiwala mo lang sa mga taong alam mong hindi pupuna sa iyo at magiging sunud-sunuran lang sa iyo. Nasisiyahan ka sa bawat iniaabot sa iyo ni Jun Santos kaya ibinigay mo na sa kanya ang lahat ng maseselang tungkulin Lalong higit ang Pananalapi ng Iglesia. Maging ang iyong asawa na si Ka Babylyn ay pinayagan mong makialam sa pamamalakad sa Iglesia. Siya ang tumatanggap ng mga ulat at siya rin ang nagpapasiya. At ginagamit niya ang opisina ni Ka Erdy. Kunwari ay dumadalaw ka sa mga lokal sa ibang bansa subalit sa malalaking hotel ka nagdadaos ng pagsamba. Kaya’t tanong ng mga kapatid bakit hindi nyo tignan man lang ang sitwasyon ng mga kapilyang pinagdarausan nila ng mga pagsamba?Wala ka bang pagmamalasakit at pagmamahal sa Iglesia kaya mo ipinagtitiwala na lang ang dapat ay tungkulin mo?

Si ka Eddieboy rin po ang mismong nagpapatakbo ng hacking sa mga social media… Ka Eddieboy, ito ba ang solusyon mo upang patigilin sa paglalabas ng katotohanan ang mga kapatid ng mga katiwaliang ginagawa ninyo? Linisin mo ang mga katiwalian sa Iglesia at tatahimik ang mga kapatid na nag-uulat sa pamamagitan ng social media. Dahil sa mga ginagawa mong pangungunsinti sa katiwalian ay pinatutunayan mong ikaw ang utak ng lahat ng katiwalian sa Iglesia. Mayroon pang mga satellite detector (upang kanyang madetect ang lahat ng uri ng communication) na nakakabit sa bahay nya na alam nyang labag ito sa batas. Katunayan po ay nagsimula na ma-hack ang mga fb accounts mula nang siya ay dumating. May mga inaalagaan at sinusuwelduhan din po silang 100 na mga goons na de baril. Katunayan po ay nainvolve po ang mga ito sa panghoholdap sa mga drugstores, na nang mangahuli po ay nalamang ang mga baril ay issue sa Iglesia Ni Cristo. Ka Eddieboy, bakit kailangan mo sila? Ito pa rin ba ka Eddieboy ang sinasabi mong ipinagagawa sa iyo ng Diyos ngayon bilang ikaw na ang Tagapamahala?
Totoong masama ang lumaban sa pamamahala ng Diyos sa Iglesia. Subalit hindi kasalanan sa Diyos ang magbigay ng babala sa Pamamahala bilang malasakit sa Iglesia. Subalit ang nangyayari ay ikinagagalit ninyo ang mga nagmamalasakit na kapatid sa Iglesia. Pinatatahimik ninyo at tinatakot na ititiwalag. Mga kapatid, hindi po ba labag sa utos at tuntunin ng pamamahala ng Diyos ang mga ginagawa niyang tuntunin at katiwalian? Ginagamit niya ang salitang sya ang Pamamahala ng Diyos subalit iyon ba ang espiritu ng totoong Pamamahala ng Diyos? Hindi kaya ikaw, ka Eddieboy, mismo, ang sumisira sa Iglesia? Malalim ang pang-unawa ng mga kaanib sa Iglesia. Sa pangkaraniwang ministro ay ibinilin ni ka Erdy nuon na; “mangako kayong aakayin ang Iglesia sa kaligtasan.” Subalit ano ang ginagawa ninyo? Inaalis nyo ang mga totoong mananampalataya. Kunwari lamang ang sinasabi ninyong magbunga ng marami, na ang totoong dahilan nito ay upang marami ang mag-abuloy. Subalit ang mga bahay-sambahan na higit na nangangailangan ng pagpapagawa at repair ay ipinatigil nyo. Saan nyo inilaan ang lahat ng abuloy ng Iglesia?

Tinatawagan po namin ang lahat ng angkan ng Sugo at ni ka Erdy. Ka Teny, Ka Angel, Ka Marc, Ka Bien Manalo, Ka Paolo Manalo, Ka Armando Manalo, Ka Jun Manalo, Ka Gem Manalo, Ka Rohan Manalo, Ka Arman Manalo, Ka Jem Hemedez, Ka Tem Danao, at iba pang nasa lahi ng Sugo, huwag kayong matakot, alam naming labag din sa inyong kalooban ang mga nangyayaring ito sa Iglesia.

Pangunahan nyo naman po kami sa ginagawa naming paghahayag ng mga katiwalian na nagaganap sa Iglesia at bigyan nyo ng patotoo na ang inuulat ng mga kapatid dito ay totoo upang hindi magkaroonng kalituhan at pagtatalo-talo ang mga kapatid. Pinili ng Diyos ang inyong pangalan para sa Iglesia, hindi lamang si Ka Eddieboy. Basta lahi ng Sugo ay may pangako ang Diyos sa inyo kaya huwag nyo namang pabayaan ang Iglesia. Kami po ay naninindigan para sa Iglesia, hinahanap po namin kayo. Hindi po ba ang lahi nyo ay para sa Iglesia? Kayo po ang inaasahang siyang magtatanggol sa Iglesia. Nasaan po ang pagmamahal nyo sa Iglesia? Bakit po lahat kayo ay nananahimik? Hindi po ba nagkakasala rin sa Diyos ang sinumang kumukunsinti sa alam nyong gumagawa ng kasalanan? Maawa na po kayo sa mga kapatid na naninindigan subalit kanilang itinitiwalag.

Ka Eddieboy, sa pangangasiwa mo ay sinabi mong anuman ang mga nangyayari ay pananagutan mo sa Diyos. Ibig mo bang sabihin ay inaamin mo na alam mo ang lahat ng nangyayaring anomalya? Hindi ba ang dapat ay papanagutin mo ang mga gumagawa ng anomalya? Hindi ba’t kung hindi ikaw ang may kinalaman sa katiwalian ay hindi mo sila dapat panagutan sa Diyos?

Mga kapatid ipinagtatapat ko po ang lahat nang ito upang inyong maunawaan ang buong katotohanan upang maging angkop din ang ating mga pananalangin at pagpapanata sa Diyos. Bakit ka Eddieboy ang tawag ko sa kanya?…. Hindi man nakalahad ang tunay kong pangalan sa ngayon, pero mararamdaman nya kung sino ako.

Patnubayan po tayong lahat ng ating Ama.

. . . . . .

SABI NI KA FARLEY, SI JEZEBEL!

AYON SA SULAT NA ITO AY SI EVM!

BOTTOMLINE:  ANO PA, EH DI MAGKASABWAT!…  NABASA NYO NA PAREHO HINDI BA??!!! HEH!

https://joselakas.wordpress.com/2015/08/05/pahayag-ni-ka-farley-de-castro-ang-ugat-na-dahilan-sa-lahat-ng-nangyayari-ay/

Gising na po mga kapatid!!!

Ilang taon na kayong natutulog!!!

Advertisements

5 thoughts on “EVM- Bakit HINDI IPINAGTATANGGOL ang IGLESIA???!!”

 1. The only solution and option will be painful but that’s the only hope we have. That God will SOON replace brother Eduardo Manalo with a new leader. The present leader is a very corrupt and dangerous one, even more worst than Hitler. Hitler actually kills thousands if not millions but he only kills ones physical nature. What worst with EVM is that he kills ones souls, faiths and the most important thing he kills is our right and privileges to remain members of the INC, which is our only wealth and hope to be save come judgement day.

  I pray and ask that the Lord God will place Angel Manalo as the new Executive Minister of the Iglesia ni Cristo. I know and believe it will come SOON.

  Like

 2. So, it’s payback. All because his wife turned out to be the daughter in law from hell.

  The INC will survive, but there will be massive debts from any fallout.

  The anonymous correspondent is an intimate friend of EVM, if not a close kinsman who knows and sees. The use of the pet name is too telling.

  Please do not tell us to expect a procession of coffins and hearses from Central. Even outsiders will be scandalized.

  Like

 3. It appears that the call for help (via Youtube) by Ka Angel Manalo is the same reason why the Manalos are now keeping silent about their 6-year conflict (not meeting) with Ka Eduardo and details around corruption inside the Church – IT’S THE FEAR FOR THEIR LIVES AND THEIR FAMILIES LIVES. Everyone knows how powerful the INC in the Philippines, their strong connections with politicians and military. I can understand the Manalos situation if I’m in their shoes. They will need strong backing from influential people (politicians, government officials, military) and be tough to face the threats for the sake of truth and justice, not only for them but also for the rest of the entire INC.

  In addition, corruption inside the Church is not that easy to investigate as neither the government nor other independent organisation will be able to look into these are religious internal affairs. What even makes it difficult is if the leaders themselves are the ones who were accused of corruption. They should be the ones who can instigate the investigation and curb corruption inside the organisation. Sadly, in this case they are the ones who were accused of corruption.

  The only avenue that members can do to investigate these corruption is to take it to court. The judicial court, particularly in the US, can look into illegal activities of charitable and religious organisation if they believe that funds have been used for personal use or illegal activities (e.g. anti-money laundering). If INC members believe that the funds of the FYM Foundation in the US is spent for personal use (e.g. extravagant personal spending), they can file a case against it’s officers / leaders. Carrying money in excess of 10k US without declaring to US immigration is also a case of money laundering.

  Expelled INC members in the US (or Philippines) can also file a case against the church officers/leaders if they are not allowed to exercise their freedom of religion. If INC leaders prevents them from going to worship services and talking to other INC members, they may also file a discrimination case against them.

  Thus, it is not only the Manalos who is responsible for doing actions against corruption. Other members, particularly those expelled members who were prevented from attending worship services and those who holds concrete evidence that church funds are spent for personal use, may file legal cases against INC.

  Like

 4. Hindi na po mababago ang ISIP NG KA EDUARDO MANALO. DIMONIO NA PO ANG NAGHAHARI SA PUSO AT ISIP NG ATING LEADER. PARA PO SIYANG SI HARING SAUL NA CORRUPT. HANGGANG SA PATAYIN SIYA NG DIYOS AT IPALIT SI HARING DAVID.

  ANG TOTOO PO SI AY SI EVM ANG UGAT NG NAKAWAN SA KABAN NG INC. KASAMA PO NIYA O KASABWAT ANG KANYANG ASAWA AT MGA ANAK NA LAGING NAG SHO SHOPPING SA IBAT IBANG BANSA. KUNG GUMASTOS PARA BANG SA KANILANG PAWIS NANGGALING ANG PERA NA GINAGASTOS NILA. KUNG WALA ANG MGA ABULOY NG MGA KAPATID AY WALA NAMAN SILANG KAKAININ AT HINDI SILA MAKAPANANAMIT NG MAGAGANDANG KASOOTAN.

  IPANALANGIN NA LAMANG PO NATIN NA SUNUGIN NA SILA DITO SA LUPA PARA HINDI NA SILA MAKAPANIRA SA IMAGE NG ATING MINAMAHAL NA IGLESIA NI CRISTO
  MGA WALA SILANG KUENTANG TAO. MINSAN NGA NASASABI KO PO, SILA PO BA AY TAO, PARANG SA TINGIN KO MASAHOL PA SILA SA MABAHONG HAYOP SA LUPA.

  46 YEARS PINAGMALASAKITAN NG ATING MINAMAHAL NA KAPATID NA ERANO G. MANALO ANG IGLESIA, TAPOS AY 6 YEARS IN THE MAKING LANG AY MASISIRA ANG MALINIS NA IMAGES NG IGLESIA NI CRISTO. NALULUHA AKO PAG NAKIKITA KO ANG GANITONG NAKAWAN AT PANG AABUSO NA GINAGAWA NG ATING CORRUPT NA LEADER N SI EVM.

  GISING NA PO MGA KAPATID KO HUWAG NA KAYONG MAGBULAG BULAGAN MASAMANG HAYOP NA ANG LEADER NATIN SA SI EVM.

  Like

 5. Magsamasama at tumayo po tayo ng buong tatag upang ibagsak ang masasamang tao na pinangungunahan ng ating dating minahal na EVM. Obvious naman ang kanyang pagiging suwail na anak buhay pa ang ating tunay na Tagapamahalang Pangkalahatan na si kapatid na Erano G. Manalo noong HINDI niya sinunod ang bilin ng ama niya na PAWANG IKABUBUTI NG IGLESIA NI CRISTO, manapa’y ang sinunod niya ay ang lahat ng utos ng asawa niyang PINUSPOS NI SATANAS NG KASAMAAN, SIYA NA ANG PUMALIT SA PWESTO NG ATING EGM; ipinakasal ang anak na si Gemma sa gaya nilang suwail na si Jojo ahas, pinaglulustay na pala nila lahat ng PANANALAPI NG INC SA NAPAKATAGAL NA PANAHON;at napakarami pang KASAMAAN na hindi natin sukat – IPAGARUP!!! Gayong tayong mga tapat na lingkod ay buong pagpapakahirap na maghanap-buhay upang makapagHANDOG tayo nang BUONG SAGANA AT MAKALUGOD TAYO SA DIYOS NA NAGBIBIGAY NG ATING BUHAY, yon pala ay nagpapakasasa na sila pagkatalikod lamang ng ating mahal na EGM! At hanggang sa ngayon ay nagpapakasasa sila to their MIGHT!!! Tama na po, sobra nang pang-aapi sa INC! Magkaisa po tayong IPAKULONG ANG LAHAT NG MGA MAGNANAKAW NA ITO, SA TULONG NG ATING PANGINOONG DIYOS, AT NG MGA ERUDITE LAWYERS,JUSTICES, AND MILITARY ALL OVER THE WORLD!!!! LAMPAS ULO NA PO NILA ANG MGA MATERIAL EVIDENCES GATHERED AGAINST THEM, at tiyak ay napakarami pang hindi natin naipipresent!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s