KA FARLEY DE CASTRO…. Pinahayag ANG UGAT NA DAHILAN SA LAHAT NG NANGYAYARI!

.
.
Ka Farley de Castro –
.
.

“……ang unang itiniwalag na ministro dahil sa hindi pagpapasakop sa pamamahala ng Iglesia. Iyon po ay matapos ng MAHIGIT ISANG BUWAN NA PAGTITIIS, na paulit-ulit na pagharap sa mga disinsana’y ginagalang po naming pangunahing katuwang ng namamahala.

 

…..PALUBHA PO NG PALUBHA ang mga katiwalian, lalo na po sa PANANALAPI.

-Ang pananamantala po ay hayag na makikita sa mga pamamaraan po nila, sa mga DIUMANO’Y PAGSASA-AYOS NG MGA TANGGAPAN.

-Ang PAGLAPASTANGAN maging sa nag-iisang natitirang anak ng sugo- Kapatid na Bienvenido G. Manalo.

-MANIPULASYON sa mga nasasaklaw ng kanilang tanggapan- ENGINEERING AND CONSTRUCTION DEPT – para lamang bigyan daan ang maraming anomalya.

-Ang PAGTIGIL SA PAGPAPATAYO NG MGA GUSALING SAMBAHAN. Ang kanilang mga pinatatayo ay tinawag nilang mga BARANGAY CHAPELS. Pero iyan po ay mga diversional tactic PARA LANG PO HUWAG SABIHIN NA WALANG IPINATATAYONG KAPILYA, pero kahayagan po na unti-unting bumabagsak na pananalapi ng iglesia.

-PAGTIGIL ng pagbili ng mga lupa na pagtatayuan ng mga gusaling sambahan….

MGA PANLILINLANG sa maraming pagkakataoN:

 • Halimbawa ay LINGAP SA PAMAMAHAYAG NA SINASABI NA MULA SA FYM FOUNDATION YON PALA AY AUTOMATIC BAWAS SA BAWAT PONDO NG LOKAL!
 • Dahil BAWAT MAY ITIWALAG AY PINAPAGAWA ANG MINISTRO NG SALAYSAY NA NAGPAPAHAYAG NG PAGPAPASAKOP AT PASUNOD SA PAMAMAHALA (paraan ng loyalty check)!

At ang UGAT NA DAHILAN NG LAHAT AY…. SI BABYLYN VENTURA MANALO!

 • Dahil sa kanyang pakikiaalam!
 • Sa kanya nagmula ang mga kasinungalingan!
 • Sa kanya nagmula ang mga pandaraya!
 • Ang mga kilusan at mga gawain na taliwas sa simulain ng pasugo!
 • Ang paghahasik ng takot sa mga kapatid sa pamamagitan ng walang tigil na pagtitiwalag ng mga kawawang itinuturing nilang mga kaaway.
 • Lahat ng ito ay dahil sa pagtatanim ng sama ng loob at galit sa pamilya ng ka Erdy!….

…………………

SALAMAT KA FARLEY DE CASTRO SA IYONG KATAPATAN AT KATAPANGAN.

O NGAYON ALAM NA NATIN ANG MGA NANGYAYARI AT KUNG SINO ANG PROMOTOR!!! DI BA AT MARAMING ARTICLES NA ANG NABASA NATIN TUNGKOL KAY JEZEBEL??? NAGTATAKA PA BA KAYO??? HEH!!

MGA KAPATID, GISING NA!!!!

Advertisements

4 thoughts on “KA FARLEY DE CASTRO…. Pinahayag ANG UGAT NA DAHILAN SA LAHAT NG NANGYAYARI!”

 1. Para po inyo ano po pala ang gagawin naming mga ordinaryong kapatid sa loob ng Iglesia umalis po sa kahalalan at saan naman po kami paroroon?
  Ang pagdudulot ng pagkakabaha bahagi po ba sa loob ng Iglesia ang magbibigay ng kalualhatian sa Diyos?
  Kahabag habag ang ginagawa ninyong ito sa Iglesia

  Like

 2. Mga mahal na kapatid,

  Anong uri naba ang namumuno sa Iglesia ni Cristo ngayon?

  Hayaan na natin na sila ang maglako

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1462356760757506&id=100009495878837&_rdr

  Natutuwa kaya ang Ama sa ganitonh mga pinuno?

  (Isaias) 1: 21 “Ang Jerusalem na dating tapat sa akin, ngayo’y naging isang masamang babae. Dati’y puspos siya ng katarungan at katuwiran! Ngayon nama’y tirahan na ng mga mamamatay-tao. 23 Naging suwail ang iyong mga pinuno, kasabwat sila ng mga magnanakaw; tumatanggap ng mga suhol at mga regalo; hindi ipinagtatanggol ang mga ulila; at walang malasakit sa mga biyuda.” 24 Kaya sinabi ng Panginoong Yahweh, ang Makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, “Ibubuhos ko ang aking poot sa aking mga kaaway, maghihiganti ako sa aking mga kalaban! 25 Paparusahan kita at lilinisin, gaya ng pilak na pinadadaan sa apoy at tinutunaw upang dumalisay.

  Ginawa nilang dungisan ang banal na pangalan ng INC dahil sa pagtanggap nila ng suhol at regalo mula sa namumuno ng INC para busalan ang kanilang bibig at hindi magsalita laban sa mga katiwalian. Dahil diyan ay tuluyan na nagalit ang Ama sa anak na babae ng Sion

  Panaghoy 2: 1 Ano’t tinakpan ng Panginoon ang anak na babae ng Sion ng alapaap sa kaniyang galit! Kaniyang inihagis mula sa langit hanggang sa lupa ang kagandahan ng Israel, at hindi inalaala ang kaniyang tungtungan ng paa sa kaarawan ng kaniyang galit

  Kaya ang kalagayan ng Israel o bayan ng Diyos sa mga huling araw na ito ay sa una na napakataas ay inilagpak ng Ama hanggang sa lupa. Naging kahihiyan sa marami na pilit na pinagtatakpan ng mga taong duwag na mas pinili ang tumahimik kesa sa magsalita ng kanilang nalalaman.

  Lucas 18
  20Talastas mo ang mga utos, Huwag kang mangalunya, Huwag kang pumatay, Huwag kang magnakaw, Huwag kang sumaksi sa di katotohanan, Igalang mo ang iyong ama at ina.

  Kaya kung ikaw ay sumasaksi sa mga taong nagsasalita ng hindi katotohanan at sinasabi mong wala silang sala ay nabibilang ka sumasaksi sa hindi katotohanan. Mas mabuti pa na manahimik na lang tayo kung wala tayong alam kesa labanan ang mga taong naghahayag ng katiwalian. Hindi nila matiis ang utos ng Diyos na hindi gawin lalo na at alam nila ang tama at ayon sa tuntuning kalooban ng Diyos. Ano ang dahilan ng mga taong ito kaya sila naninindigan?

  Santiago 4:17
  Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti, at hindi ginagawa, ito’y kasalanan sa kaniya.

  Ano ba ang mabuti?

  Efeso 5
  11Huwag na kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. 12Kahiya-hiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila nang lihim. 13Ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon, 14at nalalantad ang lahat dahil sa liwanag.

  Kaya dapat na ang gumagawa ng masama ay ilantad mo sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Kaya kung may alam ka at naduwag kalang magsalita ay mahahantong lang ito sa dagat dagatang apoy

  “At sa mga duwag at di mananampalataya, ang kanilang bahagi ay sa dagat dagatang nagniningas sa apoy at asupre.

  Kaya ang mga nagsalita na matatapang ngayon ay itiniwalag para pagtakpan ang mga maling gawa o katiwalian. Kaya may ipinasasabi ang Panginoon sa nga pinuno ng bayang ito:

  Ezekiel 34
  Sabihin mong ipinapasabi ko: Nakatakda na ang parusa sa inyo, mga pinuno ng Israel. Sarili lamang ninyo ang inyong iniintindi at hindi ang mga tupa. 3 Iniinom ninyo ang gatas, nagdaramit kayo ng lana, at nagpapatay ng mga pinatabang hayop, ngunit hindi ninyo pinapakain ang mga tupa. 4 Bakit hindi ninyo pinapalakas ang mahihina, ni ginagamot ang mga maysakit, ni hinihilot ang mga pilay? Bakit hindi ninyo hinahanap ang nawawala, ni ibinabalik ang nalalayo? Sa halip ay ginagamitan ninyo sila ng kamay na bakal. 5 Sila’y nangangalat, at nilalapa ng mababangis na hayop sapagkat ang mga ito’y walang pastol. 6 Ang mga tupa ko’y nagkalat sa mga bundok, burol at sa lahat ng panig ng daigdig, ngunit walang ibig humanap sa kanila.

  7 “Dahil dito, mga pinuno, dinggin ninyo ang aking sinasabi: 8 Ako ang Diyos na buhay. Ang mga tupa ko’y pinipinsala at nilalapa ng mababangis na hayop sapagkat walang nangangalaga sa mga ito. Hindi hinahanap ng mga pastol ang aking mga tupa. Sa halip na alagaan nila ang mga ito, ang sarili nila ang binubusog. 9 Kaya nga makinig kayo, mga pastol. 10 Pakinggan ninyo itong aking sinasabi: Laban ako sa inyo. Pananagutan ninyo ang nangyayari sa aking mga tupa. Hindi ko na kayo gagawing pastol upang hindi na ninyo mabusog ang inyong sarili. Ilalayo ko sa inyo ang aking mga tupa at hindi na ninyo mapapakinabangan ang mga ito.”

  Ganito ang nagyayari sa iglesia ngayon na sa halip na pakainin ng mga leksiyon sa pagsamba ay nilalapa ng mababangis na hayop o pinapatay ang kanilang pananampalataya para busugin nila ang kanilang sarili. Tinitiwalag ng walang due process o katarungan.

  Ano ang gagawin ng Ama sa mga tupa?

  Ezekiel 34
  11 Ito ang ipinapasabi ng Panginoong Yahweh: “Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. 12 Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saanman sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. 13 Titipunin ko sila mula sa iba’t ibang dako upang ibalik sa sarili nilang bayan. Doon ko sila aalagaan sa kaparangan ng Israel, sa tabi ng mga bukal ng tubig at sa magagandang pastulan. 14 Aalagaan ko sila sa sariwang pastulan sa tahimik na kaburulan ng Israel. Mamamahinga sila sa sariwang pastulan at manginginain ng sariwang damo sa kaburulan ng Israel. 15 Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. 16 Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, ngunit pupuksain a ko ang mga malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang katarungan.

  17 “Sa inyo, aking kawan, ito ang sinasabi ng inyong Diyos na si Yahweh: Ako ang magiging hukom ninyo. Hahatulan ko kayo at ibubukod ang mga tupa sa mga kambing. 18 Hindi na kayo nakontento sa panginginain; sinisira pa ninyo ang di n’yo maubos. Bakit hindi na lang kayo uminom hanggang ibig ninyo? Bakit binubulabog pa ninyo ang tubig na natitira? 19 Ang kinakain ng aking kawan ay ang tinatapak-tapakan pa ninyo at ang iniinom ay ang binulabog ninyong tubig.”

  20 “Dahil dito,” sabi ni Yahweh, “ako mismo ang magbubukod-bukod sa malulusog at mahihinang tupa. 21 Ginigitgit ninyo at sinusuwag ang mga mahihina hanggang sa sila’y mangalat kung saan-saan. 22 Dahil dito, ako ang mangangalaga sa aking kawan at hindi ko papayagang sila’y inyong apihin. Ihihiwalay ko ang mabubuti sa masasama. 23 Itatalaga ko sa kanila ang isang hari, tulad ng lingkod kong si David. Siya ang magiging pastol nila. 24 Akong si Yahweh ang magiging Diyos nila at ang mamamahala sa kanila ay isang haring tulad ng lingkod kong si David. Akong si Yahweh ang maysabi nito.

  Kaya kailangang magsugo ulit ang Ama ng pamamhalang may tapat na puso na tulad noong mga nauna:

  ISAIAS 1: 26 Bibigyan kita uli ng mga tagapamahalang tulad noong una, at ng mga tagapayo gaya noong simula, pagkatapos ay tatawagin kang Lunsod ng Katuwiran, ang Lunsod na Matapat.”

  Bago dumating ang kaarawan ng Panginoon ay magsusugo ang Ama na ka espiritu ni Elias upang isaayos ang lahat

  Malakias 4
  5Narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. 6At kaniyang papagbabaliking-loob ang puso ng mga ama sa mga anak, at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang; baka ako’y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa.

  Magtumibay tayo at sumampalataya na ang lahat ng nangyayari ay kalooban ng Ama upang ganap na linisin ang kawan.

  I am INC

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s